Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

 
Ο λόγος γι’ αυτούς που αγαπούν το Θεό για τους οποίους ο Παύλος γράφει:

α) Για μεν τα επί της γης που σχετίζονται μ’ αυτούς και τους αφορούν, « Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν » (Ρω. η’, 28).

β) για δε το τι τους περιμένει μελλοντικά και αιωνίως, « ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν » (Α’ Κορ. β’, 9 ).

Τώρα, για όσους τυχόν δεν τον αγαπούν, ο Θεός δεν παύει να τους αγαπάει, γιατί είναι Φιλάνθρωπος και, « πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν »(Α’ Τιμ. β’, 4). Αυτό φαίνεται και από το ότι, « ὁ πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου »(Α’Ιω. δ’, 14). Το λοιπόν, « Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών »;

 

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...