Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Αναχαίτιση λογισμών

 Όπως είναι γνωστό, όταν σε μία χώρα εισέλθει ένα αεροπλάνο χωρίς άδεια, αυτό αναχαιτίζεται. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και, όταν στην καρδιά του χριστιανού ανεβαίνουν οι λεγόμενοι κακοί λογισμοί. Αυτοί οι λογισμοί προφανώς πρέπει να αναχαιτίζονται όσο το δυνατό γρηγορότερα. Ο Απόστολος Παύλος, δε χρησιμοποιεί το ρήμα αναχαιτίζω, αλλά το ρήμα καθαιρώ, δηλαδή ανατρέπω, αφού στην εποχή του δεν υπήρχαν αεροπλάνα. Έτσι, παρουσιάζει τους λογισμούς ως εχθρούς που ανεβαίνουν στην καρδιά του ανθρώπου, για να βρουν έδαφος εκεί. Χαρακτηριστικά λέει, « τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων· λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ,….»( Β’ Κορ. ι’ 4-5). Και ο Παύλος λοιπόν είχε τον καλό αγώνα του.

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...