Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕ Ο ΘΕΟΣ

 

Ο Θεός δε ρώτησε τους αγγέλους, αν ήθελαν να τους δημιουργήσει, αφού δεν υπήρχαν πριν τη δημιουργία τους. Δε ρώτησε τον Αδάμ και την Εύα, αν ήθελαν να τους δημιουργήσει, αφού και αυτοί δεν υπήρχαν πριν τη δημιουργία τους. Δε ρώτησε τον Αδάμ, αν ήθελε να δημιουργήσει την Εύα, και μάλιστα με τον τρόπο που την δημιούργησε, αφού ο Ίδιος είπε ότι, « οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν »( Γεν. β’, 18). Δε ρώτησε τον Αδάμ και την Εύα, αν θέλουν να κάνουν παιδιά, αφού, « εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς »(Γεν. α’, 28). Γενικότερα λοιπόν, με βάση αυτά, δεν είναι λογικό να πει κανείς, γιατί ο Θεός έκανε ή κάνει κάτι, επειδή αυτός   δεν το καταλαβαίνει ή δεν το θέλει. Είναι σαν να λέει, μάνα, γιατί με γέννησες.

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...