Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!


Συ,
Ο ποιήσας το σκότος εις φως...
ο τιθείς τα μέτρα της γης...
ο ειπών τη θαλάσση:
" μέχρι τούτου ελεύση και ουχ υπερβήση"

Συ,
ο ετοιμάσας κόρακι βοράν...
ο πατήρ του υετού...
ο αριθμών πλήθη άστρων...

Συ,
ο παρέχων τράπεζαν εν τη ερήμω...
ο ιώμενος τους συντετριμμένους την καρδίαν...
ο ανορθών πάντας τους κατερραγμένους...

Θεός μου ει Συ.
Επιστηριώ επί Σε τους οφθαλμούς μου.
Ποίησον έλεος μετ' εμού.
Εξάγαγέ με εις πλατυσμόν
και διηγήσομαι όσα εποίησας τη ψυχή μου.

ΠΗΓΗ:ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "Η ΔΡΑΣΙΣ"

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...