Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

"Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ"


" Ω Κύριε,
ευδοκησον να σε αγαπήσωμεν πολύ.
Να σε αγαπήσωμεν με όλας τας δυνάμεις της ψυχής και του σώματός μας.
Να δώσωμεν εις σε ολόκληρον την καρδίαν μας και ολόκληρον την ύπαρξίν μας.
Να έχης Συ όλην την αγάπην μας και να την διαθέτης όπου και όπως θέλεις Συ.
Εκείνοι να είναι προσφιλείς μας,τους οποίους θέλεις Συ να έχωμεν προσφιλείς.
Και να αγαπώμεν τούτους,διότι το θέλεις Συ και διότι εν τω προσώπω αυτών θα αγαπώμεν Σε και μόνον Σε.
Αμήν

Π.Ν. Τρεμπέλα.Από το βιβλίο "Προσεύχεσθε" Εκδόσεις "Ο Σωτήρ"

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...