Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

«…νίκας τοῖς βασιλεῦσι…»

Περὶ τοῦ γνωστοῦ Ἀπολυτικίου «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου…» παρατηρητέον ὅτι δὲν εἶναι ὀρθὴ ἡ ἀντικατάστασις τῆς φράσεως «νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος…» διὰ τοῦ «νίκας τοῖς εὐσεβέσι κατ’ ἐναντίων…», διότι τὸ τροπάριον τοῦτο καὶ τὰ σὺν αὐτῷ πρὸ τοῦ Ἐξαψάλμου ἀπαγγελόμενα («Ὁ ὑψωθείς…», «Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε… σῶζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν…») εἶναι ἱστορικῶς καθιερωμένα ὡς προσευχαί· «ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι» (Α’ Τιμ. β’ 2), ἐνδεικτικῶς δ’ ὑπὸ τὰς λέξεις βασιλεῖς καὶ βασιλεύειν νοοῦνται ἐν γένει οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ κατέχοντες ἀξιώματα καὶ θέσεις ἐν τῇ κοινωνίᾳ «ἐν ὑπεροχῇ ὄντες».

Ἱερατικόν
Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
1962
 http://arxontarikion.wordpress.com/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...