Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

Ὅπως στή φύση ὑπάρχουν οἱ φυσικοί νόμοι, ἔτσι καί στήν πνευματική ζωή, ὑπάρχουν οἱ πνευματικοί νόμοι{Γερ Παισιος}

ἔλεγε ὁ Ἡγιασμένος Μοναχός Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης:

«Ὅπως στή φύση ὑπάρχουν οἱ φυσικοί νόμοι, ἔτσι καί στήν πνευματική ζωή, ὑπάρχουν οἱ πνευματικοί νόμοι. Ἄς ποῦμε, ὅταν πετάη κανείς ἕνα βαρύ ἀντικείμενο ὑψηλά, μέ ὅσο περισσότερη ὁρμή καί ὅσο πιό ψηλά τό πετάξη μέ τόσο μεγαλύτερη δύναμη θά πέση κάτω καί θά συντριβῆ. Αὐτός εἶναι ὁ φυσικός νόμος. Στήν πνευματική ζωή ὅσο περισσότερο ὑψώνεται κανείς μέ...
τήν ὑπερηφάνειά του, τόσο μεγαλύτερη θά εἶναι καί ἡ πνευματική του πτώση καί ἀνάλογα μέ τό ὕψος τῆς ὑπερηφανείας του θά συντριβῆ. Γιατί ὁ ὑπερήφανος ἀνεβαίνει, φτάνει σέ ἕνα σημεῖο καί μετά πέφτει καί σπάζει τά μοῦτρα του. «Ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται»(Λουκ. ιη’ 14). Αὐτός εἶναι ὁ πνευματικός νόμος».

(Γέροντος Παϊσίου, Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή ζωή, Ἱερόν Ἡσυχαστήριον, «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2002, σελ.243).
 
 
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ    17 ΙΑΝ 2012 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...