Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀπομαγνηστοφωνημένα ἀποσπάσματα συνομιλίας Γέροντος Παϊσίου
Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀπομαγνηστοφωνημένα ἀποσπάσματα συνομιλίας
Ἀναρτήθηκε στὶς 29 Ἰανουαρίου 2012ἀπὸ τὸν/τὴν byzanti0

ΙΙ. Ἀπομαγνηστοφωνημένα ἀποσπάσματα

συνομιλίας Γέροντος Παϊσίου* (σελ.99-106)


Ἐπιμέλεια: Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου  Ἐπισμηναγός Ε.Α.
 
ἐκδόσεις Ἁγιοτοκος ΚαππαδοκίαΓέρων Παΐσιος: (στό ἑξῆς Γ.Π.:)… Μᾶλλον δίνομε ἐξετάσεις ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τώρα σ’ αὐτά τά δύσκολα χρόνια, τί κάνομε ὁ καθένας. Καί βλέπω ἀδιαφορία προπαντός.  Νά μή ( θέλουν νά) μάθουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία, γιατί στενοχωριοῦνται (καί) δέν μποροῦν νά γλεντήσουν.  Κατάλαβες τί γίνεται; Ἐδῶ εἶναι…. [ἐνν.: αὐτός εἶναι ὁ λόγος]. Νά μήν ἀκούσουν κάτι…
 


Παλαιά, νά ποῦμε, ἄκουγαν (π.χ.): ‟Θά περάσει ἕνας κομήτης’’. Ἕνα κι ἕνα [ἐνν.: ἀμέσως] οἱ ἄνθρωποι συγκλονίζονταν.  Σοῦ λέγει:  ‟Γιά νά δοῦμε· μπορεῖ νά πεθάνουμε. (Λοιπόν) νά ἑτοιμάστοῦμε, νά ἐξομολογηθοῦμε, νὰ κάνουμε καί μιά καλωσύνη…’’. Ἄρχιζαν ἐκεῖ πέρα, ἑτοιμάζονταν… Ἤ (ἄκουγαν) : ‟Θά γίνει πόλεμος’’. Ἑτοιμάζονταν
….

Τώρα νά μήν ἀκούσουν (γιά) Δευτέρα Παρουσία, νά μήν ἀκούσουν ὅτι θά’ ρθεῖ καμμιά φορά [ἐνν.: κάποτε] ὁ Ἀντίχριστος… Λοιπόν; Γιά νά γλεντᾶνε.  Κατάλαβες τί γίνεται; Γιατί [ἐνν.: διότι] δέν μποροῦν· τούς χαλάει αὐτό… ( τή διάθεση). Δέν τά ἀξιοποιοῦν ( τά διάφορα γεγονότα) οἱ ἄνθρωποι γιά τή σωτηρία τους, βλέπεις…
Ἐρώτησις: (στό ἑξῆς:ΕΡ.) Αὐτή τήν ἀλλαγή ἐκεῖ στήν Εὐρώπη, Γέροντα πῶς τήν βλέπετε ἐσεῖς;

Γ.Π. :Κοίταξε… Αὑτή τώρα ἡ Ε.Ο.Κ. εἶναι, ἄς ὑποθέσουμε… Πίσω ἀπό κεῖ κρύβεται ἡ δικτατορία τῶν αὐτῶν…. τῶν Σιωνιστῶν!  Κατάλαβες τί γίνεται; Ἀλλά ὁ Θεός θά τό ἀξιοποιήσει στό καλό (τό κακό πού σχεδιάζουεν νά κάνουν).  Δηλαδή, θά πᾶνε (ἐνν: θά διαλυθοῦνε) καί αὐτοί.  Καί οἱ κομμουνιστές [ἐνν.: Σοβιετικήν Ἕνωσιν] κράτησαν, πόσα χρόνια δηλαδή; Δουλεψαν κοντά 75 χρόνια καί δέν κράτησαν οὔτε 70-72 χρόνια….. Οἱ Σιωνισταί δουλεύουν τώρα, ξέρεις πόσα χρόνια; Καί 250!  Αὐτοί οὔτε 7 χρόνια δέν θά κρατήσουν!
….

ΕΡ. : Ἐμείς1, ἄν μποῦμε (στήν Ε.Ο.Κ.),γιατί πάει καί ἡ Κύπρος νά μπῆ μέσα, μᾶς συμφέρει, Γέροντα; Τούς Ἕλληνες καί τούς Ὀρθοδόξους;

Γ.Π. :Ποιός σ’ ἀκούει ἐσένα καί μένα; (Γελώντας) Εἴτε σέ συμφέρει εἴτε δέν σέ συμφέρει, ποιός σ’ ἀκούει;

ΑΛΛΟΣ : Ἄν εἴμαστε πιστοί στίς παραδοσεις μας, στήν Ὀρθοδοξια, μπορεῖ νά τούς ὠφελήσουμε.

Γ.Π. : Κοίταξε.  Ξέρεις τί γίνεται; Τό κακό εἶναι τό ἑξῆς: Δέν εἶναι ὅτι θά σ’ α’φήσουν ἐκεῖ πέρα…. (ἐλεύθερο νά κάνης ὅ,τι θέλεις).  Θά τά στριμώξουν τά πράγματα.

Λοιπόν…Θά σοῦ ποῦν: «Πίστευε ὅ,τι θέλεις», ἀλλά σέ βάζουν στό καλάθι τό δικό τους (καί) σέ πᾶνε ἐκεῖ πού θέλουνε. Ἔ… ἐσύ ἔμπα στό καλάθι τό δικό τους καί πίστευε ὅ,τι θέλεις. (Γελώντας). Ἔ…. τί; Ἑγώ σέ πάω ἐκεῖ πού θέλω καί σύ πίστευε ὅ,τι θέλεις!  Ναί! Ναί!  Γιατί [ἐνν.: Διότι], βλέπεις, ἀργότερα θά τά στριμώξουν (τά πράγματα)!  Αὐτό τό σατανικό σύστημα!  Πίσω ἀπό κεί κρύβεται ἡ δικτατορία τῶν Σιωνιστῶν! Οἱ Σιωνισταί χρόνια δούλευαν ἐκεῖ πέρα νά κυβερνήσουν τόν κόσμον ὅλον!  Ὁπότε…. μέ τή Μασωνία κ.λ.π. αὐτά ὅλα…

Καλά… Μέχρι τώρα καλά, ἄς ὑποθέσουμε..[ἐνν.: Οἱ ἄνθρωποι δικαιολογοῦνταν λίγο πού δέν ἔπαιρναν χαμπάρι, γιατί οἱ Σιωνισταί δούλευαν κρυφά].  Τώρα (ὅμως, μέ τήν φανερή ἐξάπλωσι τοῦ 6662 καί μέ ὅλα ὅσα ἀπροκάλυπτα γίνονται) δέν προβληματίζονται λίγο;…  Γιατί [ἐνν: διότι] βλέπεις, αὐτά [ἐνν.: τά bar-code] καί τά ἑξάρια πὄχουνε, δέν εἶναι ἄς ὑποθέσουμε, (ὅπως προφασίζονται), ὅτι τούς βοηθάει στό κομπιοῦτερ· (ὅτι δῆθεν) τό 6 γίνεται καί 9. Ἐδῶ οἱ Ἰάπωνες βρῆκαν ἕνα κῦβο, (πού) ἔχει πενταπλάσια ἀπόδοση στο κομπιοῦτερ… (Παρ’ὅλα αὐτά κάνουν ὅτι) δέν τούς συμφέρει….

Γιατί [ἐνν.: Διότι] τώρα, τά ἑξάρια, τά τρία ἑξάρια, καί νά μήν τὄγραφε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὅτι εἶναι τοῦ Ἀντιχρίστου κ.λπ., ἕνας πιστός, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν του καί τή γενική κατάσταση, θά καταλάβαινε [ἐνν.: ἔπρεπε νά καταλάβη] τί γίνεται….

1. Οἱ συνομιληταί τοῦ Γέροντος ἦσαν Κύρπιοι.

2. Ὑπος. Ἐπιμελ. Ἐκδόσ.: Ἐνδεικτικά σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἐκτός ἀπό τήν ἀναγραφή τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666, εἴτε μέ ἀραβικούς χαρακτῆρες εἴτε μέ τό γραμμωτό κώδικα, σέ πολλά προϊόντα, τοποθέτησαν τό ἴδιο ἀριθμό (666) καί ἔγραφα χαρακτηρισμοῦ ἱπταμένων, ὅπως καί στό ‟κλιψάκι’’ γιά τήν ἀνάρτηση τῆς ταυτότητας τῶν ἀξιωματικῶν (ἰδὲ σελ. 105).

Ἔτσι, τόν Μάρτιο τοῦ 1992 ὑπέβαλα δύο προσωπικές ἀναφορές στό Ἀρχηγεῖο Τακτικῆς Ἀεροπορίας (ΑΤΑ). Ἡ μία ἀφοροῦσε τά ἔντυπα χαρακτηρισμοῦ ἱπταμένων ΑΟ282 καί ΑΟ283 τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στά ὁποῖα ὑπῆρχαν ἀντιστοίχως οἱ κωδικοί 666 καί 666α.

Μέ τήν προσωπική αὐτή ἀναφορά ζητοῦσα τήν ἀφαίρεση τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἀπό τά ἔντυπα αὐτά καί ἀνέφερα τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἔπρεπε νά ἀπαλειφθῆ ὁ δυσώνυμος αὐτός ἀριθμός.  Μετά ἀπό τήν ἐξέταση τῆς ἀναφορᾶς μου, τό Ἀρχηγεῖο Τακτικῆς Ἀεροπορίας εἰσηγήθηκε στό Γενικό Ἐπιτελεῖο Ἀεροπορίας, τό Μάϊο τοῦ 1992, τή διαγραφή τῶν κωδικῶν 666 καί 666α, λόγῳ καί του εὐρυτέρου θορύβου πού εἶχε προκληθεῖ, πρᾶγμα τό ὁποῖο κι ἔγινε.

Ἡ ἄλλη ἀποτελοῦσε διαμαρτυρία γιά τήν μή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες τῶν στρατιωτικῶν.

 ____________
 

* [Ἐπειδή ἡ ξηρά ἀπομαγνητοφώνησις ἀποσπασμάτων δὲν μποροῦσε νὰ ἀποδώση πλήρως τόν προφορικό λόγο τοῦ Γέροντος, προσπαθήσαμε νά ἀποδώσουμε τό νόημα πληρέστερα προσθέτοντας ἐντός ἀγκυλῶν [ἐνν:..] καί ἐντός παρενθέσεως (…) λέξεις μή εὐκρινῶς ἀκουομένας ἤ φράσεις εὐκόλως ἐννοουμένας ἀπό τά συμφραζόμενα ἤ ἀπό τόν τόνον τῆς φωνῆς του, ὡς καί ἐρμηνεῖες λεκτικῶν ἰδιωματισμῶν τοῦ Γέροντος. Φυσικά εὐνόητον εἶναι, ὅτι τό κείμενον (ἐκτός τῶν παρενθέσεων καί ἀγκυλῶν) ἔμεινε ἀναλλοίωτον].
 


Ἀπόσπασμα ἀπό το βιβλίο Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994 Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου Ἐπισμηναγός Ε.Α. ἐκδόσεις Ἁγιοτοκος Καππαδοκία.

(σελ.  99-106)
 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τὸν κ. Νικόλαο Ζουρνατζόγλου για τὴν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπὸ τὸ βιβλίο  anavaseis.blogspot.com

hristospanagia3.blogspot.com


ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  29 ΙΑΝ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...