Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Η σωτηρία του αδελφού

Η σωτηρία του αδελφού είναι το βασικό μέλημα της αγάπης ενός αληθινού χριστιανού.  «Είδα και άλλον , οπού τόσον πολλά εποθούσε  την σωτηρίαν των αδελφών του, οπού επαρακαλούσε πολλαίς φοραίς τον Θεόν με θερμά δάκρυα, ή να σωθούν και εκείνοι ή να κολασθεί και αυτός μαζί με εκείνους , και παρακινούμενος απο την Θεομίμητον και θερμήν προαίρεσιν του, δεν ήθελε με κανένα τρόπον να σωθή αυτός μόνος χωρίς τους αδελφούς του· ότι  τόσον ενώθη με αυτούς πνευματικώς, δια μέσου της Αγίας αγάπης, εν Πνεύματι Αγίω, οπού δεν ήλεθε ουδέ εις την βασιλείαν των ουρανών να χωρισθή απο αυτούς».

Αγ.Συμεών ο Νεός Θεολόγος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...