Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Η Σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός καί εσύ μέ τό μυαλό δέν κατάλαβες ότι υπάρχει Θεός;

Φωτογραφία: Η Σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός καί εσύ μέ τό μυαλό δέν κατάλαβες ότι υπάρχει Θεός;

"Κάποτε ένας καθηγητής Πανεπιστημίου έπισκέφτηκε τόν Γέροντα καί τού είπε:

-Γέροντα δυσκολεύομαι νά πιστέψω ότι ύπάρχει Θεός. Ξέρεις είμαι άνθρωπος  μορφωμένος,ζώ στή Δύση καί όλα αυτά πού λές καί κάνεις μπορούν νά εξηγηθούν

 μέ τήν λογική.

Βέβαια κάποια δύναμη μπορεί νά ύπάρχει, αλλά όσα λές περί Χριστού, περί μυστηρίων δέν τά δέχομαι.  Ό Γέροντας τόν άκουσε καί τού είπε μέ άπότομο τρόπο:

-Eίσαι πιό  άνόητος καί άπό μιά σαύρα.Εκείνος ενοχλήθηκε από τό λόγο τού γέροντα 

καί αντέδρασε. 'Ο Γέροντας επέμενε΄.

-Αλήθεια σού λέω.Είσαι πιό ανόητος καί από μιά σαύρα ,καί θά σού τό αποδείξω.

Ο Γέροντας είχε εκεί κοντά μιά σαύρα καί τή φώναξε.
Τό ζωάκι έτρεξε κοντά  του καί τό ρώτησε  νά τού πεί άν υπάρχει Θεός.

Ησαύρα σηκώθηκε στά δύο της πόδια κι έσκυβε τό κεφάλι της, 

δίνοντας καταφατική απάντηση στήν ερώτηση τού Γέροντα.

Ο καθηγητής τά έχασε καί άρχισε νά κλαίει.Καί ό Γέροντας τού είπε.

-Είδες ότι είσαι πιό ανόητος καί από μιά σαύρα? 

'Η Σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός καί εσύ μέ τό μυαλό δέν κατάλαβες  

ότι υπάρχει Θεός. 

Ο καθηγητής έφυγε από τό κελί τού Γέροντα 


ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΈΝΟΣ!!!!!!!! Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ 
-Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ"Η Σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός καί εσύ μέ τό μυαλό δέν κατάλαβες ότι υπάρχει Θεός;

"Κάποτε ένας καθηγητής Πανεπιστημίου έπισκέφτηκε τόν Γέροντα καί τού είπε:

-Γέροντα δυσκολεύομαι νά πιστέψω ότι ύπάρχει Θεός. Ξέρεις είμαι άνθρωπος μορφωμένος,ζώ στή Δύση καί όλα αυτά πού λές καί κάνεις μπορούν νά εξηγηθούν

μέ τήν λογική.

Βέβαια κάποια δύναμη μπορεί νά ύπάρχει, αλλά όσα λές περί Χριστού, περίμυστηρίων δέν τά δέχομαι. Ό Γέροντας τόν άκουσε καί τού είπε μέ άπότομο τρόπο:

-Eίσαι πιό άνόητος καί άπό μιά σαύρα.Εκείνος ενοχλήθηκε από τό λόγο τού γέροντα

καί αντέδρασε. 'Ο Γέροντας επέμενε΄.

-Αλήθεια σού λέω.Είσαι πιό ανόητος καί από μιά σαύρα ,καί θά σού τό αποδείξω.

Ο Γέροντας είχε εκεί κοντά μιά σαύρα καί τή φώναξε.
Τό ζωάκι έτρεξε κοντά του καί τό ρώτησε νά τού πεί άν υπάρχει Θεός.

Ησαύρα σηκώθηκε στά δύο της πόδια κι έσκυβε τό κεφάλι της,

δίνοντας καταφατική απάντηση στήν ερώτηση τού Γέροντα.

Ο καθηγητής τά έχασε καί άρχισε νά κλαίει.Καί ό Γέροντας τού είπε.

-Είδες ότι είσαι πιό ανόητος καί από μιά σαύρα?

'Η Σαύρα γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός καί εσύ μέ τό μυαλό δέν κατάλαβες

ότι υπάρχει Θεός.

Ο καθηγητής έφυγε από τό κελί τού Γέροντα ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΈΝΟΣ!
 
!!!!!!! Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ   'Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ"
 
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ   27 ΙΑΝ 2013
 
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...