Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Ή σωτηρία τού ανθρώπουεξαρτάται άπό το δευτερόλεπτο, όχι άπό το λεπτό. Ό άνθρωπος µέ έναν τα-πεινό λογισµό σώζεται, ενώ, αν φέρη έναν υπερήφανο λογισµό, τά χάνει όλα.Άπό φιλότιµο καί µόνον πρέπει νά σωθούµε. ∆έν υπάρχει µεγαλύτερος πόνοςγιά τόν Θεό άπό το νά δη τόν άνθρωπο στην κόλαση. Νοµίζω ότι καί µόνον ήευγνωµοσύνη στον Θεό γιά τίς πολλές Του ευλογίες καί ή ταπεινή συµπεριφοράµέ αγάπη προς τίς εικόνες Του, τους συνανθρώπους µας, µέ λίγο φιλότιµοαγώνα, είναι αρκετά, γιά νά έχουµε αναπαυµένη τήν ψυχή µας καί σ' αυτήν τήνζωή καί στην άλλη ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ<< ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ .>>  <Ηλιας >

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...