Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Η κατάνυξη είναι πάθος ιερό·

    Η κατάνυξη είναι πάθος ιερό· υποφέρεις χωρίς να σφίγγεσαι. Εγώ όλα τα εξηγώ με την Αγία Γραφή: «Αλλ’ εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράς ένυξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και ύδωρ». Κέντησε με το βέλος , με τη λόγχη , κι έκανε πληγή. Αυτή τη ρίζα έχει η λέξη «κατάνυξη», από το ρήμα «νύττω, κατανύττω». Ακούστε με: «Κατανύττω» με μαχαίρι σημαίνει «πληγώνω πολλές φορές». Κι όταν πρόκειται για την ψυχή , το «κατανύττομαι» σημαίνει  ότι καταπληγώνομαι απ’ την αγάπη του Θεού. «Κατατιτρώσκω», τι πάει να πει; «Τέτρωμαι της σης αγάπης εγώ». «Ώρκισα υμάς, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εν ταις δυνάμεσι και εν ταις ισχύσεσι του αγρού. Εάν εύρητε τον αδελφιδόν μου, τι απαγγείλητε αυτώ;  Ότι τετρωμένη αγάπης εγώ ειμί». Δηλαδή λέει η νύμφη , που ψάχνει να εύρει τον Νυμφίο Χριστό: «Είμαι καταπληγωμένη απ’ την αγάπη μου γι’ Αυτόν. Πώς να Τον ξεχάσω; Πώς να ζήσω δίχως Αυτόν; Υποφέρω βαθιά , όταν Εκείνος είναι μακριά». Άρα κατάνυξη είναι ένας βαθύς πόνος. Πάθος ιερό. 

Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...