Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Πρέπει νά σταυρώσεις τά πάθη σου καί τίς κακές σου ἐπιθυμίες, γιά νά ἔρθει μέσα στήν ψυχή σου ἡ χάρη Του

Ὅποιος περιφρονεῖ τήν ἀνθρώπινη δόξα, αὐτός θ΄ ἀξιωθεῖ ν΄ ἀπολαύσει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιά νά φτάσει ὅμως κανείς σ΄ αὐτήν τήν κατάσταση, πρέπει νά καθαρίζει συνέχεια τήν ψυχή του ἀπό κάθε σαρκική ἐπιθυμία.
Γιά νά προκόψεις στήν ἀρετή, χρειά
ζεται νά γνωρίσεις τόν Θεό καί νά Τόν ἀγαπήσεις. Καί θά Τόν γνωρίζεις καλύτερα ὅσο περισσότερο Τόν ἀγαπᾶς. Πρέπει νά σταυρώσεις τά πάθη σου καί τίς
κακές σου ἐπιθυμίες, γιά νά ἔρθει μέσα στήν ψυχή σου ἡ χάρη Του
 
ΤΟΥ ΑΒΑΑ     ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  23 ΜΑΡ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...