Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Έχουµε λοιπόν ευθύνη να τα διατηρήσουµε όλα αυτά και να µην αφήσουµε τους εχθρούς της Εκκλησίας να τα διαλύσουν !

Είναι και µερικοί αδιάφοροι πού ούτε στον θεσµό της Εκκλησίας πιστεύουν ούτε Έθνος παραδέχονται και,
για να έχουν το χουζούρι τους, λένε«ό Απόστολος Παύλος λέει να µην ενδιαφέρεσαι για τα πράγµατα τού κόσµου»,και έτσι αδιαφορούν! 'Αλλά ό Α
πόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε ταειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πί-στεψαν στον Χριστό. Έλεγε λοιπόν ό Απόστολος Παύλος σ' αυτούς «εσείς µηνάσχολήσθε µε τα πράγµατα τού κόσµου», για να ξεχωρίζουν από τον κόσµο,γιατί όλος ό κόσµος ήταν ειδωλολατρικός
Από την στιγµή όµως πού ανέλαβετην εξουσία ό Μέγας Κωνσταντίνος και επικράτησε ό Χριστιανισµός,δηµιουργήθηκε σιγά-σιγά ή µεγάλη χριστιανική παράδοση µε τις Εκκλησίες, τα µοναστήρια, την τέχνη, το τυπικό της λατρείας κ.λπ. Έχουµε λοιπόν ευθύνη να τα διατηρήσουµε όλα αυτά και να µην αφήσουµε τους εχθρούς της Εκκλησίαςνα τα διαλύσουν. Έχω ακούσει και Πνευµατικούς να λένε: «Εσείς µην άσχολήσθεµ' αυτά»! Αν είχαν µεγάλη αγιότητα και έφθαναν µε την προσευχή σε τέτοια κατάσταση, πού να µην τους ενδιαφέρει τίποτε, να τους φιλούσα και τα πόδια.Αλλά τώρα αδιαφορούν, γιατί θέλουν να τα έχουν καλά µε όλους και να καλοπερνούν. Ή αδιαφορία δεν επιτρέπεται ούτε στους κοσµικούς, πόσο µάλλον στους πνευµατικούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος τίµιος, πνευµατικός, δεν πρέπει να κάνη τίποτε µε αδιαφορία.«

Έπικατάρατος ό ποιών τα έργα Κυρίου άµελώς»,
λέει ό Προφήτης Ιερεµίας.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΗΣΗ
ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ   17  ΝΟΕ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...