Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Του αββά Γρηγορίου του θεολόγου

Είπεν ο αββάς Γρηγόριος, ότι  τα τρία ταύτα απαιτεί ο Θεός παρά παντός ανθρώπου έχοντος το βάπτισμα· πίστιν ορθή από της ψυχής, και αλήθειαν από της γλώσσης, και σωφροσύνην από του σώματος.

(Είπε ο αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος , πως αυτά τα τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός απο κάθε άνθρωπο που έχει το άγιο βάπτισμα. σωστή πίστη απο την ψυχή, αλήθεια από τη γλώσσα και μυλομένη χρήση του σώματος.)

Είπεν πάλιν·όλος ο βίος ανθρώπου, ημέρα μία, τοις πόθω κάμνουσιν.

(Είπε πάλι,πως  όλη η ζωή του ανθρώπου είναι σαν μιά ημέρα, γι'αυτούς που με πόθο κοπιάζουν.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...