Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Απο το Γεροντικό

Παρέβαλον αδελφοί τω Αββά Αντωνίω, και λέγουσιν αυτώ· ειπέ ημίν λόγον , πως σωθώμεν; λέγει αυτοίς ο γέρων· ηκούσατε την γραφήν; καλώς υμιν έχει· οι δε είπoν · και παρά σου θέλομεν ακούσαι, πάτερ· είπε  δε αυτοίς ο γέρων· λέγει το Ευαγγέλιον· Εάν τις σε ραπίση εις την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην· λέγουσιν αυτω· ου δυνάμεθα τούτο ποιήσαι· λέγει αυτοίς ο γέρων· ει μη δύνασθαι στρέψαι και την αλλην, καν την μίαν υπομείνατε· λέγουσιν αυτώ· ουδέ τούτο δυνάμεθα · λέγει ο γέρων·ει ουδέ τούτο δύνασθαι, μη δότε ανθ'ου ελάβετε· και είπον·ουδέ τούτο δυνάεθα· λέγει ουν ο γέρων τω μαθητή αυτού· ποίησον αυτοίς μικρά αθήραν· ασθενούσι γαρ· και λέγει αυτοις· ει τούτο ου δύνασθε, κακείνο ου θέλετε, τι υμείν ποιήσω; ευχών χρεία.

Πήγαν αδελφοί στον άγιο Αντώνιο και του λένε. πες μας λόγο πως να σωθούμε. τους λέγει ο γέρων. ότι ακούσατε από την Γραφή είναι καλό για εσάς.
και του είπαν. από εσένα θέλουμε να ακούσουμε λόγο πάτερ.
τους είπε. λέει στο Ευαγγέλιο· Εάν σε χτυπήσει κάποιος στη δεξιά σιαγόνα στρέψε να σε χτυπήσει και στην άλλη.
του λένε. δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 
τους λέγει ο γέρων. εάν δεν μπορείτε να στρέψετε την άλλη πλευρά της σιαγόνας να υπομείνετε το ένα  χτύπημα. 
του λένε. ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε· 
τους λέει·  αν δεν μπορείτε να υπομείνετε μην ανταποδίδετε το κτύπημα·
ούτε αυτό μπορούμε του είπαν· 
λέει ο γέροντας στο μαθητή του. κάνε τους κάτι να φάνε.γιατί είναι ασθενείς.
και τους λέει·  αν δεν μπορείτε να κάνετε το ένα και δεν θέλετε το άλλο τι να σας κάνω. έχετε ανάγκη από ευχή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...