Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Βράβευση του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων. Ασπασμός της εικόνας του Παπουλάκου από τον Σεβ. Αμβρόσιο


Βράβευση τοῦ Συλλόγου Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων. Ἀσπασμός τῆς εἰκόνας τοῦ Παπουλάκου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἀμβρόσιο.

Πηγές: Δελτίου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας & ἀρχεῖο τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πειραεῖ Καλαβρυτινῶν «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ».

Σέ μία λαμπρή ἐκδήλωση, πού πραγματοποιήθηκε στό Αἴγιο, παρουσίᾳ πλήθους κόσμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, τίμησε τήν Ἕνωση Καλαβρυτινῶν Πειραιά γιά τήν προσφορά τους στόν τόπο, τήν Ἐκκλησία καί τήν ἱστορία.
Παρευβρέθηκαν μεταξύ ἄλλων ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουρᾶς, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων π. Εὐσέβιος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Καλαβρυτινῶν Ἀθήνας κ. Σωτήριος Τσενές, ὁ καθηγητής Θεολογίας καί ἱστορικός π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ τ. Βουλευτής κ. Ἀθανάσιος Νταβλοῦρος, σύσσωμο τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Πειραιωτῶν, Δημοτικοί σύμβουλοι καί ἐκπρόσωποι φορέων.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀμβρόσιος στήν πρόσκλησή του ἀνέφερε γιά τήν τιμητική αὐτή ἐκδήλωση:
«Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε!
Ἐκτιμῶντες βαθύτατα τό πολύτιμον καί πολυσχιδές ἔργον, τό ὁποῖον ὁ Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», ὑπό τήν ἐμπνευσμένην καί πεφωτισμένην ἡγεσίαν σας ἐπιτελεῖ ἐπί σειρά ἐτῶν, ἐπιθυμοῦμεν ἀξιοχρέως, ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐπισήμως, νά ἐπαινέσωμεν καί ἐπιβραβεύσωμεν.

Ἡ πλούσια, ὑπεύθυνη καί αὐθεντική πολυποίκιλη προσφορά τοῦ Συλλόγου σας, εἰς ἐποχάς κρισίμους καί παραπαιούσας, ἀποτελεῖ ὁμολογίαν καί μαρτυρίαν προασπίσεως τῶν ὑγειῶν ἰδεωδῶν, παραλλήλως δέ καί ἀνάχωμα εἰς τήν κοινωνικήν κατωφέρειαν.
Πρός τούτοις, μέ ἰδιαιτέραν χαράν καί τιμήν σᾶς παρακαλοῦμεν, τήν Κυριακήν 19ην Φεβρουαρίου 2017 καί περί ὥραν 6:15΄ μ.μ., ὅπως προσέλθετε εἰς τήν αἴθουσαν ὁμιλιῶν τοῦ Κέντρου Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» (ὁδός Πολυχρονιάδου 8, Αἴγιον), διά τιμητικήν εἰς τόν Σύλλογόν σας ἐκδήλωσιν, τήν ὁποίαν ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον θά ἀντιπροσφέρωμεν.
Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετά πάσης τιμῆς καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ»

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰγίου, Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Τσάκαλος, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ πρῶτα ἔκανε μία σύντομη ἀναφορά στήν ἵδρυση καί τούς σκοπούς τοῦ Συλλόγου, χαρακτήρισε τούς Καλαβρυτινούς τοῦ Πειραιᾶ καί ὄχι μόνο ὡς ἕνα κομμάτι ἀπό τό ἴδιο σῶμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, πού τιμᾶ καί προβάλλει τήν ἔνδοξη τοπική μας ἱστορία, ἐθνική καί ἐκκλησιαστική. Εἶπε χαρακτηριστικά:
«Σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἔχει προγραμματίσει νά τιμήσει, σέ μιά μικρή, σύντομη, ἀλλά μέ βαθύ νόημα ἐκδήλωση, ἕνα Συλλογικό φορέα, ὁ ὁποῖος δραστηριοποιεῖται σέ τομεῖς διαχρονικῆς ἀξίας καί κοινωνικῆς ὠφέλειας.
Καί αὐτή ἡ τιμητική ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται στά πλαίσια παρομοίων ἐκδηλώσεων, τίς ὁποῖες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ἔχει καθιερώσει, προκειμένου νά ἀναδεικνύονται, νά τιμῶνται καί νά ἐπαινῶνται πρόσωπα ἤ ὁμάδες προσώπων, τά ὁποῖα δραστηριοποιοῦνται σέ ἔργα θρησκευτικοῦ, ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ, φιλανθρωπικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχομένου.
Σήμερα τιμᾶμε τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πειραεῖ Καλαβρυτινῶν «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ».
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, κάνοντας μιά σύντομη ἀναφορά στήν ἵδρυση καί τούς σκοπούς του, νά σᾶς γνωρίσω τόν ἐν λόγῳ Σύλλογο. Στό ἔργο του θά ἀναφερθεῖ σύντομα ὁ ἀξιότιμος κύριος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου.
Ὁ Σύλλογος συνεστήθη τήν 29ην Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1899, μέ Βασιλικό Διάταγμα πού ὑπογράφεται ἀπό τόν τότε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Γεώργιον τόν Α΄ καί δημοσιεύθη στό Φύλλο 42 τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως τοῦ ἔτους 1900 μέ τήν ἐπωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ».
Σέ μιά μακροχρόνια πορεία, πλέον τοῦ αἰῶνος, σίγουρα ὁ Σύλλογος ἔχει νά παρουσιάσει μεγάλο καί πλούσιο ἔργο, στό ὁποῖο δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναφερθοῦμε στά πλαίσια μιᾶς σύντομης ἐκδηλώσεως. Ὡστόσο πολύ γενικά θά ἀναφερθοῦμε στούς κύριους σκοπούς.
Πολλοί Σύλλογοι, πολλά συνδικάτα, πολλοί ὅμιλοι, πολλοί ἐν πάσει περιπτώσει, συλλογικοί ὀργανισμοί ὑπάρχουν καί δραστηριοποιοῦνται σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια καί καθημερινῶς αὐξάνονται, προκειμένου ὁ καθένας ἀπό τήν πλευρά του νά ὑπηρετήσει, νά προβάλλει, νά ἀναδείξει, νά ἐκφράσει τά πιστεύω, τίς δράσεις καί τούς σκοπούς πού ἔχει θέσει.
Ἄλλωστε ὁ Συλλογικός τρόπος δράσεως καί προσφορᾶς εἶναι τόσο παλαιός ὅσο καί ὁ ἄνθρωπος καί ἔχει ἀσχοληθεῖ γύρω ἀπό αὐτό το θέμα πληθώρα φιλοσόφων καί λογίων. Μή μᾶς διαφεύγει ὅτι καί ὁ ἴδιος Ἅγιος Τριαδικός Θεός συλλογικά ἀποφασίζει, ἐνεργεῖ καί δημιουργεῖ: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον…» διαβάζουμε στό βιβλίο τῆς Γενέσεως, στήν ἀφήγηση γιά τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου.
Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο συλλογικότητος ἱδρύθηκε καί λειτουργεῖ ὁ τιμώμενος σήμερα Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς, προκειμένου νά πετύχει τούς σκοπούς του, πού δέν εἶναι ἄλλοι, παρά ἡ προβολή, ἀνάδειξη καί προάσπιση τῶν θρησκευτικῶν, ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν ἀξιῶν καί ἰδεῶν.
Τό γεγονός ὅτι ἐπέλεξε νά φέρει ὡς τίτλο καί ἐπωνυμία, ἕνα ἐθνικοθρησκευτικό μνημεῖο Πανελληνίας, καί ὄχι μόνο ἐμβέλειας, ἕνα χῶρο πού ἀποτέλεσε τήν ἀφετηρία τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, ἕνα χῶρο, πού παραμένει διαχρονικό σύμβολο ἀγῶνος καί θυσίας καί ἀναφερόμαστε στήν παλαίφατο Ἱστορική Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, σηματοδοτεῖ ἄμεσα καί περίτρανα καί τούς σκοπούς του. Τό ἱδρυτικό του, ἡ δράση του, οἱ ἐνέργειες, οἱ ἐκδηλώσεις, οἱ σκοποί του, ἔχουν χαρακτῆρα καί περιεχόμενο ἀγωνιστικό καί δυναμικό, ἀκριβῶς ἐπειδή ἀντλεῖ τίς ἰδέες καί δυναμικές του ἀπό τήν ζωντανή πηγή τῆς ἱστορίας μας, αὐτήν τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας. Καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί ἀπό τήν μεγάλη ἐκείνη Ἐκκλησιαστική καί ἱστορική μορφή, πού συνέδεσε τό ὄνομά της μέ τήν Ἐπανάσταση καί τήν Ἐλευθερία, καί ἀναφερόμαστε τόν ἐθνεγέρτη Ἐπίσκοπο Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό. Ἐπίσης, οἱ σκοποί τοῦ Συλλόγου διευρύνονται καί ἐπεκτείνονται καί σέ τομεῖς μέ κοινωνικό καί πολιτιστικό περιεχόμενο.
Σ’ αὐτό, λοιπόν, τό πλαίσιο δραστηριοποιεῖται μέ κίνητρα τήν ἀμετακίνητη πίστη στά ἱερά καί ὅσια, τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα, τήν ἀλήθεια στήν ἱστορία, τό χρεός πρός τούς συνανθρώπους μέ πολλούς τρόπους καί μέσα. Εἶναι, θά ἔλεγα, μία, μεταξύ τῶν πολύ ὀλίγων, σ’ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια συλλογική προσπάθεια μέ προασπιστικό κυρίως χαρακτῆρα, ἐνάντια σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς συνασπισμένες δυνάμεις, ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές, ἐντόπιες καί ξένες, πού λυμαίνονται τήν γνησιότητα τῆς πίστεώς μας, τήν αὐθεντικότητα τῆς μακραίωνης καί ἔνδοξης ἱστορίας μας, πού ἀμφισβητοῦν, πλαστογραφοῦν, εὐτελίζουν καί διαγράφουν ἀξίες, ἰδανικά, ἱερά, ὅσια, πολιτισμικά μεγαλεῖα, θεσμούς, οἰκογένεια, παιδεία καί ὅ,τι ἄλλο ὑψηλό, ὡραῖο καί ἀληθινό τῆς φυλῆς μας. Ἀλλά παράλληλα μέ χαρακτῆρα κοινωνικό, πολιτιστικό καί ἀνθρωπιστικό. 
Ὁ Σύλλογος τῶν Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς, κόντρα σέ ὅλες τίς κακόβουλες διαστρεβλώσεις καί σκοπιμότητες, ὀρθώνει τό ἀνάστημά του, ἀγωνίζεται καί ἀντιστέκεται μέ κάθε θεμιτό μέσο καί τρόπο καί βεβαίως σπεύδει νά ἐπικροτεῖ καί νά ἀναδεικνύει κινήσεις, ἐνέργειες καί δράσεις, οἱ ὁποῖες κινοῦνται παράλληλα μέ τούς δικούς του σκοπούς, ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται. Ἐνδεικτικό αὐτῆς τῆς φιλοσοφίας του καί αὐτοῦ τοῦ τρόπου δράσεώς του, εἶναι καί ἡ κάτωθι ἐνέργειά του:
Ἀνήγειρε δύο ἀνδριάντες, τοῦ ἐκφραστοῦ τῆς ἑνιαίας θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς συνειδήσεως, τοῦ ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ἕναν στό κέντρο τοῦ Πειραιᾶ στίς 22.03.2003 καί τόν ἄλλον στό φυσικό του χώρο, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Λαύρας στίς 25.03.2006. 
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐμπρός σέ μιά τέτοια πολυσήμαντη ἐπιτελούμενη δράση τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου, θέλησε νά τόν ἐπαινέσει καί νά τόν τιμήσει.
Διότι οἱ Καλαβρυτινοί τοῦ Πειραιᾶ, ἀλλά καί ὅπου ἀλλοῦ διαβιοῦν καί δραστηριοποιοῦνται, εἴτε συλλογικά εἴτε ἀτομικά, δέν παύουν νά εἶναι κομμάτι ἀπό τό ἴδιο σῶμα τῆς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο κομμάτι τιμᾶ καί προβάλλει τήν ἔνδοξη τοπική μας ἱστορία, ἐθνική καί ἐκκλησιαστική.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, προσκάλεσε τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Συλλόγου, ὥστε μέσῳ αὐτῶν νά τιμήσει ὁλόκληρο τόν Σύλλογο.
Στήν προεδρία τοῦ Συλλόγου γιά 25 χρόνια, εὑρίσκεται ὁ ἐπίτιμος Γενικός Διευθυντής Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, ἀξιότιμος κύριος Ἀθανάσιος Χρονόπουλος (Σκοτάνη).
Α΄ Ἀντιπρόεδρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Ν. Πέττας (Ἄρμπουνα).
Β΄ Ἀντιπρόεδρος ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Κατσιάρης, Ἀνώτερος Ὑπάλληλος τοῦ Ο.Τ.Ε (Κρινόφυτα).
Γενικός Γραμματέας, ἡ κυρία Σταυροῦλα Χαμακιώτου, Λυκειάρχης (Κλειτορία).
Ταμίας, ὁ κύριος Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων, Ἰδιωτικός Ὑπαλληλος (Δάφνη).
Μέλη:
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παναγιωτακόπουλος, Ἀνώτερος Δημοτικός Ὑπάλληλος (Δάφνη).
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπερτσουκλῆς, Πανεπιστημιακός Καθηγητής (Λευκάσιο).
Ἡ κυρία Μαρία Οἰκονόμου, Ἀξιωματικός τῆς ΕΛ.ΑΣ. (Κέρτεζη).
Ἡ κυρία Μάγδα Ρούσση, Πανεπιστημιακός (Σούβαρδο).
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χρονόπουλος, Φοιτητής (Σκοτάνη).

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Ὁ Πρόεδρος κ. Ἀθανάσιος Χρονόπουλος, ἀνταποκρινόμενος στήν τιμητική πρόσκληση, συνοδευόμενος ἀπό μέλη τοῦ Συλλόγου, εἶναι ἀπόψε κοντά μας.
Ἀξιότιμε κ. Ἀθανάσιε Χρονόπουλε, Πρόεδρε τοῦ Συλλόγου τῶν Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς, σᾶς καλωσορίζουμε μαζί μέ τήν ἐκλεκτή συνοδεία σας στήν πόλη καί Μητρόπολή μας, ἐδῶ στό σπίτι σας, καί σᾶς ὑποδεχόμεθα στό χῶρο αὐτό μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί τιμῆς. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ἀνταποκριθήκατε στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί εἶστε κοντά μας, προκειμένου νά σᾶς συγχαροῦμε καί νά σᾶς ἐπαινέσουμε γιά τήν σημαντική πολυσχιδή δράση καί προσφορά, πού μέσῳ τοῦ Συλλόγου ἐπιτελεῖτε.
Εἴμεθα ὑπερήφανοι, διότι ἕνα ἐκλεκτό κομμάτι τῆς Μητροπόλεώς μας προβάλλει καί ἀναδεικνύει τήν ἔνδοξη τοπική καί ὄχι μόνο, ἱστορία μας, προασπίζεται καί ὑπερασπίζεται τίς ἱστορικές ἀλήθειες, κάτι πού εἶναι ἀπαραίτητο στίς ἡμέρες μας, πού ὅλα ἀμφισβητοῦνται καί ἀπαξιώνονται. Καθώς ἐπίσης, διότι συμβάλλει στήν διατήρηση καί μετάδοση τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῶν παραδόσεών μας καί τέλος ἐπιτελεῖ σημαντικό κοινωνικό ἔργο.
Σᾶς εὐχόμεθα δύναμη καί ὑγεία νά συνεχίζετε τό πολύ σπουδαῖο ἔργο σας.
Παρακαλῶ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας νά ἔλθει στό βῆμα γιά τά περαιτέρω». 


Γιά μία ἐκ τῶν ἐλαχίστων σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια συλλογική προσπάθεια μέ προασπιστικό κυρίως χαρακτήρα, ἐνάντια σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς κινήσεις πού λυμαίνονται τή γνησιότητα τῆς πίστεώς μας καί τήν αὐθεντικότητα τῆς μακραίωνης καί ἔνδοξης ἱστορίας μας, ἔκανε λόγο στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, τονίζοντας χαρακτηριστικά τά ἑξῆς: «Τά τελευταία χρόνια ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀμφισβητοῦν, πλαστογραφοῦν, εὐτελίζουν καί διαγράφουν ἀξίες, ἰδανικά, ἱερά, ὅσια, πολιτισμικά μεγαλεία, θεσμούς οἰκογένεια, Παιδεία καί ὅ,τι ἄλλο ὑψηλό, ὡραῖο καί ἀληθινό τῆς φυλῆς μας. Ὅμως, παρόλα αὐτά, ὑπάρχουν κάποιοι ἄλλοι πού «φυλοῦν Θερμοπύλες», κρατώντας ἄμυνα στήν ἐπίθεση πού δεχόμαστε ὡς ἄνθρωποι καί ὡς λαός. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ Σύλλογος Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς, τά μέλη τοῦ ὁποίου ὀρθώνουν τό ἀνάστημά τους, ἀγωνίζονται καί ἀντιστέκονται κόντρα σέ ὅλες τίς κακόβουλες διαστρεβλώσεις καί σκοπιμότητες».

Στήν ὁμιλία του ἀξιότιμος πρόεδρος κ. Ἀθανάσιος Χρονόπουλος κατά τήν βράβευση τοῦ Συλλόγου Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, στό Αἴγιο τήν 19-02-2017, εἶπε:

«Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες καί Κύριοι, χαίρετε!

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη μας κ. Ἀμβρόσιε, εἶναι μεγάλη ἡ τιμή, πού μᾶς ἀξιώνετε σήμερα. Εἶναι μεγάλη, γιατί προέρχεται ἀπό Ἐσᾶς, τόν πνευματικό ταγό τῆς ἡρωικῆς καί μαρτυρικῆς γῆς τῶν Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Τό ἀνύσταχτο ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀφειδώλευτη ἀγάπη σας ἀγκαλιάζει ὅλους ἐμᾶς καί εὐλογεῖ τίς ἑλληνορθόδοξες δραστηριότητές μας. Εἶναι μοναδική, γιατί ἀπό σήμερα, ὁ σύλλογός μας δέν θά καυχιέται μόνον, ἐπειδή εἶναι ὁ ἀρχαιότερος στήν περιοχή μας (Καλαβρυτινῶν τῆς Ἀττικῆς), ἀλλά καί ἐπειδή θά εἶναι καί ἀπό τούς λίγους, πού ἔχει τιμηθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά τήν θρησκευτική, ἐθνική καί κοινωνική του προσφορά.
Σεβασμιώτατε, μέ τήν σημερινή ἀπονομή στό σύλλογό μας, ἀντιδώρου εὐχαριστιῶν, ἀποδεικνύετε ὅτι εἶστε ἀληθινός ποιμένας, τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας καί γενικότερά της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.
Ἀπό τά βάθη τῆς καρδίας μας, συλλογικά καί προσωπικά, ὅλα τά μέλη τοῦ συλλόγου μας καί τό Διοικητικό Συμβούλιο, μέ μία φωνή, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν τιμή, πού σήμερά μας κάνετε, καί εὐχόμαστε, νά σᾶς σκεπάζει καί νά σᾶς προστατεύει ὁ Θεός, ὥστε νά εἶστε γιά χρόνια πάμπολλα, ὑγιής, γερός καί δυνατός. Νά σκορπᾶτε, ἁπλόχερα τήν ἀγάπη σας καί νά σπέρνετε μέ τόν ἄδολο λόγο σας καί τό παράδειγμά σας, τόν λόγο τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ στίς ψυχές μας, ἀλλά καί στίς ψυχές ὅλων τῶν Ρωμιῶν, πού μέ θαυμασμό παρακολουθοῦν τήν ἀδάμαστη δραστηριότητά σας.
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, νά ἀναφερθῶ στό ἔργο τοῦ συλλόγου καί στίς μελλοντικά προγραμματισμένες δραστηριότητές μας, ἀφοῦ πρῶτα εὐχαριστήσω ὅλα τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ μου Συμβουλίου, πού ὅλα αὐτά τά χρόνια, μέ διαφορετικές ἑκάστοτε συνθέσεις, μέ στήριξαν καί οἱ ἀποφάσεις μας ἦταν πάντα πρωτοποριακές καί ὁμόφωνες. Ἐπίσης, νά εὐχαριστήσω τό Ἐθνικοθρησκευτικό Γιαννακοπούλειο Ἵδρυμα Πειραιῶς, πού εἶναι συνοδοιπόρος καί χορηγός μας.
Σεβασμιώτατε! Δέν θά λησμονήσω μιά 11ην Δεκεμβρίου, παραμονήν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, πού ἤσασταν στόν Ἱερό Ναό ὁμώνυμο τοῦ Πειραιῶς καί ἐνῶ παρακολουθοῦσα τόν Ἑσπερινό, αἰφνιδίως, μοῦ ἦλθε ἡ ἄνωθεν σκέψης νά ἀνεγείρει ὁ Σύλλογός μας τόν Ἀνδριάντα τοῦ Ἐθνεγέρτου Παλαιῶν Πατρῶν κυροῦ Γερμανοῦ στόν Πειραιά. Ἀμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη, ἀόρατη δύναμη κατηύθυνε τά βήματά μου καί ἦλθα δειλά- δειλά ἐνώπιον σας καί σᾶς ζήτησα τήν εὐχή σας, παρουσία καί δύο ἄλλων Ἀρχιερέων, τῶν κ. Καλλινίκου καί κ. Ἰγνατίου, μέ κοιτάξατε μέ ἐνδιαφέρον, ἀλλά καί μέ εὔλογη ἀπορία καί κατόπιν μοῦ δώσατε τήν εὐλογία σας.
Ἀποτέλεσμα, μετά λίγο χρόνο στίς 22-03-2003, ὁ ἀνδριάντας τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου ἀπεκαλύφθη στό Πασαλιμάνι τοῦ Πειραιῶς. Κατετέθηκαν, 72 στεφάνια, παρουσία 3.000 ἀνθρώπων, ὁλόκληρης τῆς θρησκευτικῆς, πνευματικῆς, πολιτικῆς, πολιτιστικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας, καί ὡς ἐκπρόσωπό σας ὁρίσατε τότε τόν Καλαβρυτινόν, νῦν Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Μετά ἀπό αὐτό, μέ ἀόρατον ὁμοίως καθοδήγησην ἐπιτελέσαμε ἔργο, κατά τήν γνώμη μας τεράστιο, γιά τήν θρησκεία καί τήν πατρίδα μας. Στίς 25/03/2006, ὅμοιος ἀνδριάντας, παρουσία χιλιάδων ἀνθρώπων καί ἐσᾶς προσωπικῶς, ἀνηγέρθη στό φυσικό του χῶρο, στήν κιβωτό τῆς Ὀρθοδοξίας, στήν Ἁγία Λαύρα, πρός τιμήν τοῦ ἐκφραστοῦ τοῦ γένους καί τῆς Ἑνιαίας Θρησκευτικῆς καί Ἐθνικῆς συνειδήσεως.
Καλύψαμε, Σεβασμιώτατε ἐμεῖς οἱ ταπεινοί, τήν παράλειψη τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, πού ἐπί 200 χρόνια, δέν εἶχαν τοποθετήσει, οὔτε κάν μία προτομή του, στόν χῶρο πού ὅρκισε τούς ἀγωνιστές τοῦ 1821 καί, ὅπως ἔλεγε ὁ ὁσιομάρτυρας Νικόλαος Πέττας, «Ἡ Ἑλλάδα γίνεται ἀπό ἐμᾶς τούς μικρούς».
Ἐκπληρώσαμε ἔτσι τό ὑπέρατατον χρέος μας πρός τήν πατρίδα καί τήν θρησκεία. Ὅλο τό γένος, ὅλα τά σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος βλέπουν πλέον τόν Θεοκίνητον Ἐθνεγέρτη καί φωτογραφίζονται μαζί μέ τό σύμβολο τῆς ἐπαναστάσεως, εἴτε στόν Πειραιά, εἴτε στήν Ἁγία Λαύρα.
Ἀμέσως μετά καθιερώσαμε μέ τήν σύμφωνο γνώμη σας καί τοῦ ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς γεραρᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, τήν 30ήν Μαΐου, ἑκάστου ἔτους καί ὥρα 11:30 π.μ., νά τελεῖται στό διηνεκές, μνημόσυνο ὑπέρ τοῦ Ἱεράρχου καί τῶν λοιπῶν γνωστῶν ἤ ἀφανῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ‘21. Ἡ ἡμερομηνία αὐτή εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἐκδημίας του πρός Κύριον.
Ἐφέτος εὐδοκίᾳ Θεοῦ, θά εἶναι τό 11ο συνεχόμενο μνημόσυνο, πού κάνει ὁ Σύλλογός μας καί θά τελεσθεῖ στήν Ἁγία Λαύρα. Μέσω τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας τό 2011, παραγγείλαμε σέ ἐξειδικευμένη Μονή τῆς Ρωσίας, τήν φιλοτέχνηση τοῦ πρώτου πιστοῦ ἀντιγράφου τοῦ Λαβάρου τοῦ Ἔθνους, μέ τό ὁποῖο ἀρχίζει ἡ παρέλαση στόν Πειραιά, μέ σημαιοφόρους τόν ἀειθαλῆ, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συλλόγου κ. Κωνσταντῖνον Κατσιάρη καί τούς υἱούς μου Παναγιώτην καί Κωνσταντῖνον.
Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2011, ὁμοῦ μετά τοῦ νῦν Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας π. Εὐσεβίου Σπανοῦ, κάναμε ἀναδίφηση τοῦ κώδικα τῆς Μονῆς τῆς ἐποχῆς τῆς ἐπαναστάσεως καί βρήκαμε διά χειρός τοῦ τότε Ἡγουμένου νά ἀναγράφεται: «Τήν ἑσπέραν τῆς 22ας Μαρτίου 1821, ἐπανελθών ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ἀπό τήν κατάληψη τῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων, παρουσίᾳ λοιπῶν ἱερωμένων καί ὁπλαρχηγῶν (ἀναφέρονται τά ὀνόματά τους) ἐτέλεσεν καί νέαν δοξολογίαν γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἀγῶνος». Ἄρα τό κρίσιμον ἐκεῖνο χρονικό διάστημα ἔγιναν, δυό δοξολογίες στίς 17, τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου, καί στίς 22 Μαρτίου.
Στίς 16-09-2016 δωρίσαμε στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας τήν εἰκόνα μετά Ἱεροῦ Λειψάνου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τοῦ μαρτυρικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί ἑνώσαμε ἔτσι τούς δύο πρωταγωνιστές τῆς ἐπαναστάσεως Δημητσανῖτες, θεῖο καί ἀνηψιό, ὁ πρῶτος κήρυξε τήν ἐπανάσταση ἐδῶ καί ὁ δεύτερος, μετά ἀπό λίγες ἡμέρες 10-04-1821 ἀπηγχονίσθη γιά τήν ἐδῶ κήρυξη τῆς ἐπαναστάσεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς.
Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016 καί τόν Δεκέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους, καλέσαμε τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο, τῆς κατεχομένης Κυρηνείας, τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου μας καί τελέσαμε μνημόσυνα στόν Ἀνδριάντα τοῦ Ἐθνεγέρτου στό Πασαλιμάνι, παρουσίᾳ πλήθους Πειραιωτῶν καί Καλαβρυτινῶν, πού παρηκολούθησαν μέ ὀφθαλμούς δακρύοντας, ἀλλά καί ὑπερηφανείας τό μνημόσυνον.
Τήν 22-01-2017, ὁ Σύλλογός μας ἀνακήρυξε τόν θαυματουργό ἅγιο Γεράσιμο, τόν ἀδαπάνητο θησαυρό τῆς Κεφαλληνίας, προστάτη καί ὁδηγό μας. Προηγουμένως εἴχαμε ἐνθρονίσει τόν ἅγιο Γεράσιμον, τόν ἅγιο Σοφιανό (ἐπίκαιρο σήμερα), τόν ἅγιο Παρθένιο καί τόν ἅγιο Νεκτάριο στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος στό Νέο Βουτζᾶ Ἀττικῆς.
Τόν Μάρτιο τοῦ 2016, μετά ἀπό ἐπίπονη προσπάθεια δύο ἐτῶν, ὁμοφώνως τό Δημοτικό Συμβούλιον τοῦ Δήμου Καλαβρύτων, ἐπανέφερε τήν κεντρικήν ὁδόν τῆς πόλεως στό ὄνομα τοῦ Ἐθνεγέρτου Π. Πατρῶν Γερμανοῦ. Σημειώνω ὅτι ἀπό τό 1830, ὁπότε συνεστήθη τό Ἑλληνικό κράτος, ἔφερε τό ὄνομά του, δυστυχῶς πρίν 40 περίπου ἔτη, ἀστόχως καί οὐχί νοημόνως, ἀφαιρέθη τό ὄνομά του καί ἀντεκαταστάθη. Εἴχαμε τό παράδοξο φαινόμενο, πέραν τῶν ἄλλων, στίς 21 Μαρτίου ἑκάστου ἔτους, νά ἑορτάζεται ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Καλαβρύτων, ὡς πρώτη ἀπελευθερωθεῖσα πόλη τῆς Ἑλλάδος, πού ἔγινε ἀπό τόν Ἱεράρχη στίς 21-03-1821 καί νά μήν ὑπάρχει τίποτα πρός τιμή του. Τά Καλάβρυτα ἦτο ἡ μόνη πόλις τῆς Ἑλλάδος, πού δέν εἶχε ὁδό μέ τό ὄνομά του. Θέλω νά εὐχαριστήσω τόν Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο Λαζουρᾶ καί ὅλο τό Δημοτικό Συμβούλιο, πού ἀπεδέχθησαν τήν εἰσήγησή μας καί υἱοθέτησαν τήν ὀρθοφροσύνη, τοποθέτησαν δέ 12 ἐνδεικτικές πινακίδες. Τούς εὐχαριστῶ πού μου ἐπέτρεψαν νά ὁμιλήσω σέ εἰδική συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τόν Μάρτιον τοῦ 2015.
Δέν θά ἀναφερθῶ, στά λοιπά πολυπληθῆ, ἔργα τοῦ Συλλόγου μας στήν περιφέρεια Ἀττικῆς, γιά νά μήν κουράσω, Σεβασμιώτατε, τούς προσκεκλημένους μας. Θά πῶ μόνον ὅτι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 2017, μερίμνη τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Συλλόγου μας Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Πέττα, καί μέ τήν πνευματική καθοδήγηση τῶν Ὁσιομαρτύρων, Σημειοφόρων, Λαμπρῶν καί Φωτοφόρων, μακαριστῶν γονέων του, ἱερέως Νικολάου καί Ἀνθῆς Πέττα πρεσβυτέρας, δωρίσαμε στόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ χωρίου Ἄρμπουνα Καλαβρύτων, τόπο καταγωγῆς τοῦ Παπουλάκου, ὅλα τά ἱερά σκεύη γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργία, καί ἐπίσης μία σταυροθήκη μέ λείψανο τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καί μιά ὑπέροχη εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, φιλοτεχνηθεῖσα στό Ἅγιο Ὄρος (Παναγία ἡ Ἀρμπουνιώτισσα).
Τί προγραμματίζουμε: Ἐλπίζουμε στό ἀπώτερο μέλλον, ἐάν τά οἰκονομικά τοῦ Συλλόγου μας τό ἐπιτρέψουν, νά ἀνεγείρουμε δύο ἀκόμη ἀνδριάντες τοῦ Ἐθνεγέρτου Γερμανοῦ, τόν πρῶτο στήν Κλειτορία Καλαβρύτων, ὅπου στίς 8 Μαρτίου τοῦ 1821, ἐνῶ οἱ τοῦρκοι τόν ὁδηγούσαν μαζί μέ τόν ἐπίσκοπο Κερνίτσης Προκόπιο καί τούς ἄλλους ὁπλαρχηγούς δέσμιους γιά τήν Τρίπολη, ἀντέταξαν διά χειλέων τοῦ Ἱεράρχου, τό πρῶτο ἐπίσημο ἡρωϊκό ΟΧΙ τοῦ ἀγώνα, «Δέν πηγαίνω!». ΟΧΙ, πού ἰσοδυναμοῦσε μέ θάνατο καί ἐπέστρεψαν μετά δυσκολίας, στήν Ἁγία Λαύρα. Κατανοητό εἶναι ὅτι, ἐάν ὁ Ἱεράρχης μέ τούς λοιπούς, πήγαιναν τότε στήν Τρίπολη, ἐπανάσταση ΔΕΝ θά γινόταν, ἐλευθερία ΔΕΝ θά γνωρίζαμε, ἴσως οὔτε τό 1912, ἐάν δέν ὑπῆρχε τό μικρό ἀλλά ἀνεξάρτητο, Ἑλληνικό κράτος.
Τόν δεύτερο Ἀνδριάντα, τοῦ κυροῦ Γερμανοῦ στήν Μονή Κατακεκρυμμένη ἤ Πορτοκαλοῦσα τοῦ Ἄργους, ὅπου ἐκάρη μοναχός. Ἐπίσης δέν θά παραλείψουμε νά τιμήσουμε, δι’ ἀνεγέρσεως Ἀνδριάντος στό χωριό Ἄρμπουνα Καλαβρύτων καί ἄλλων τιμῶν, πού τοῦ ἁρμόζουν, στόν ταπεινό, προφητικόν καί θαυματουργόν Ἅγιο τῶν Καλαβρύτων, τόν βράχον αὐτόν τῆς ὀρθοδοξίας Χριστόφορον Παναγιωτόπουλον ἤ γνωστόν ὡς Παπουλάκον, πού ἑορτάζεται στίς 18 Ἰανουαρίου, μαζί μέ τόν ἄλλο στύλο τῆς Ὀρθοδοξίας τόν Μέγα Ἀθανάσιο. Σεβασμιώτατε, ὁ Σύλλογός μας θά εἶναι συμπαραστάτης σας στήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου δι’ ἐμᾶς Παπουλάκου.
Ὁ Σύλλογός μας ἔχει προσφέρει ἐπίσης, σκεύη γιά τήν Θεία Λατρεία στήν ἐξωτερική ἱεραποστολή τῆς Ἀφρικανικῆς γῆς καί στήν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας τῆς Ἀλβανίας.
Τέλος, αὔριο 20-02-2017 θά δωρίσουμε δύο πλήρη σκεύη δισκοποτηρίων στήν Μητρόπολη Δημητσάνης, εἰς μνήμην τῶν δύο Καλαβρυτινῶν δωρητῶν καί ἱδρυτῶν τοῦ Ἐθνικοθρησκευτικοῦ Γιαννακοπουλείου Ἱδρύματος Πειραιῶς, Δημητρίου καί Μαρίας, καί τό δεύτερο set εἰς μνήμην τῶν ἡγιασμένων ἱερέως Νικολάου καί πρεσβυτέρας Ἀνθῆς Πέττα.
Σεβασμιώτατε, ὁ Σύλλογός μας κινεῖται μέ ὁδηγό τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη πρός τίς παναθρώπινες ἀξίες, τῶν ὑψηλῶν ἰδανικῶν, πού ἐκφράζει ἡ λατρεία στήν πίστη καί στήν πατρίδα μας. Ἐνάντια στόν τραγικό ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας, πού ἐναγωνίως, ἀναζητᾶ πρότυπα καί δρομοδεῖχτες γιά μία ὀρθή πορεία. Μόνο πού συχνά λαθεύει στήν ἐκλογή του, γιατί παραδίδεται σέ ὅτι ἀρνητικό καί ἀποτυχημένο προσφέρουν οἱ ἑλκυστικοί πειρασμοί τῶν ἡμερῶν μας.
Θέλω νά εὐχαριστήσω τά μέλη τοῦ Συλλόγου μου παρόντα καί ἀπόντα, ὅλους τούς κληρικούς καί λαϊκούς πού παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, ἐν Καλαβρύτων- Πειραιῶς κ. Σεραφείμ γιά τήν πολύτιμη βοήθειά του, ὅπως καί τόν παρευρισκόμενον Ἀρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριον Πέτταν, Καλαβρυτινής Καταγωγῆς, Ἀντιπρόεδρον, τοῦ Συλλόγου μας καί πολύτιμον συνεργάτην μας, τόν Τύπο τῆς Αἰγιάλειας τῆς κυρίας Στιβαχτοπούλου, τήν Φωνή τῶν Καλαβρύτων τοῦ κ. Πάνου Τσαπάρα, τά Καλάβρυτα News τοῦ κ. Ν. Κυριαζή, τά Καλάβρυτα Press τοῦ κ. Χρίστου Καμπέρου, τήν Κοινωνική τοῦ Πειραιῶς, τήν Φωνή τῶν Πειραιωτῶν, τόν Τοπικό Ἔντυπο καί Ἠλεκτρονικό Καλαβρυτινό καί Ἀρκαδικό Τύπο, τόν συγγραφέα καί δημοσιογράφο κ. Ἄγγελο Σακέττο κλπ. γιά τήν προβολή τοῦ ἔργου μας. Ἐπίσης τήν ‘Ἕνωση Καλαβρυτινῶν Ἀθήνας καί τόν Πρόεδρόν της κ. Σωτήρην Τσενέ, τόν Παγκαλαβρυτινό Σύλλογο Πάτρας καί τήν Πρόεδρό του κ. Κατερίνα Ἀσημακοπούλου, τόν Σύλλογο Σκοταναίων καί τήν πρόεδρο κ. Μαριάνθη Χρονοπούλου καί ὅλους τους λοιπούς Καλαβρυτινούς Συλλόγους γιά τήν πολύτιμον, ἠθικήν βοήθειά τους.
Παρακαλῶ ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε, κλείνοντας γόνυ καρδίας καί ὅλους τους πατέρες, νά μᾶς δώσετε καί πάλι τήν εὐλογία.
Ὁ Θεός μαζί μας».
Ἀθανάσιος Π. Χρονόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς «Ἡ Ἁγία Λαύρα» &
Ἐπίτιμος Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης
Αἴγιον 19 Φεβρουαρίου 2017».

Στό τέλος τῆς τιμητικῆς ἐκδήλωσης ὁ Πρόεδρος κ. Ἀθανάσιος Χρονόπουλος προσέφερε ὡς εὐχαριστήριο τρία ἀντίτυπα βιβλίου μέ τά Πρακτικά τῆς Β΄ καί Γ΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τόν Χριστοφόρον Παπουλάκο, ἐπιμέλειᾳ π. Νεκταρίου Πέττα.
Ἐπίσης ὁ κ. Χρονόπουλος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο κ. Ἀμβρόσιο τό δυσεύρετο βιβλίο τοῦ λογιωτάτου ἁγιορείτου Γέροντος π. Μαξίμου τοῦ Ἰβηρίτου μέ τίτλο: «Νέαι ἡγιασμέναι μορφαί εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. π. Νικόλαος Πέττας (1941-4.1.2000) καί ἡ πρεσβυτέρα του Ἀνθή (1943-6.12.2012)».
Τέλος, ὁ κ. Ἀθανάσιος Χρονόπουλος προσέφερε μεγάλη κορνίζα μέ τήν μορφή τοῦ Χριστοφόρου τοῦ Παπουλάκου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος συγκινήθηκε, δημόσια ἔδειξε τήν συγκίνησή του καί τήν ἀσπάσθηκε εὐλαβικά. Ἡ ἀφιερωματική ἐπιγραφή τῆς εἰκόνας του μέ τίτλο «Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ + 18-1-1861», γιά νά θυμίζει αὐτές τίς ὄμορφες πνευματικές στιγμές ἀναφέρει:
«Εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ὡς ἀντίδωρον σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης, διὰ τὴν τιμητικὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὸν Σύλλογό μας τῶν ἐν Πειραιεῖ Καλαβρυτινῶν «Η ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ», γενομένην τὴν Κυριακὴν 19ην Φεβρουαρίου 2017 εἰς Αἴγιον τοῦ Μορέως.
 Ὁ Σύλλογός μας, ἀντιπροσφέροντας, Σεβασμιώτατε, σᾶς δωρίζει διὰ ἁγιασμὸν καὶ εὐλογίαν τὴν αὐθεντικὴ μορφὴ τοῦ ὁσιωτάτου Παπουλάκου. Καὶ, στοιχώντας στὴν πολὺ σοφὴ καὶ δίκαιη κρίση τοῦ γενάρχου καὶ  ἁγιοφίλου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, διακηρύσσει μαζί του, ὅτι «ὁ ὁσιώτατος Μοναχὸς Χριστοφόρος, ὁ ἐπικληθεὶς «Παπουλᾶκος», ἀπεστάλη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐν ζήλῳ Ἡλιοῦ, διὰ νὰ κηρύξῃ τὰ θεία δικαιώματα, νὰ διδάξῃ τὴν πατρώαν πίστιν καὶ νὰ ἐλέγξῃ ὀθνείας ἐπιδράσεις εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ σώματος. Ἐδιώχθη σφόδρα ὡς δῆθεν ὑποκινητὴς κινήματος κατὰ τοῦ πολιτεύματος. Ἠγαπήθη μὲν σφόδρα ὑπὸ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἀνεγνώρισεν ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ τὸν ἐκφραστὴν τῆς γνησίας ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ εὐσεβείας, ἐδιώχθη δὲ ὑπὸ τῶν κρατούντων, δι’ οὓς ἐγένετο κατὰ τὸ ψαλμικὸν «βαρὺς καὶ βλεπόμενος» ὡς δῆθεν ὑποκινητὴς στάσεως κατὰ τοῦ πολιτεύματος, καὶ ἐκοιμήθη ὁσιακῶς ἐν τῇ ἱερᾷ Μονῇ Παναχράντου τῆς Ἀνδρου, διανύων ἐν αὐτῇ τὴν ἐπιβληθεῖσαν αὐτῷ ἐκκλησιαστικὴν ποινὴν ἐγκλεισμοῦ. Ἡ μνήμη του ἐπεβίωσε μέχρι σήμερον ἀγαθὴ ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ πληρώματι».

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα κατεσκευάσθη τῇ εὐγενεῖ χορηγίᾳ τῆς οἰκογενείας
τοῦ ἡγιασμένου λευιτικοῦ ζεύγους Πέττα.

Γιὰ τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ὁ παραδοὺς Πρόεδρος
Ἀθανάσιος Π. Χρονόπουλος,
ἐπίτιμος Γενικὸς Δ/ντὴς Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...