Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

Σήµερα ζοϋµε σε χρόνια Αποκαλύψεως.


∆έν χρειάζεται νά είναι κανείς Προφήτης γιά νά το καταλάβη. Τά πράγµατα προχωρούν τάκ-τάκ. Τί µας περιµένει δέν ξέρουµε. Όλη αυτή ή κατάσταση πού επικρατεί, το δείχνει. Γι' αυτό, γιά έναν λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει νά στηριχθούµε πιο πολύ στην προσευχή και νά πολεµήσουµε το κακό µέ τήν προσευχή. Ή µόνη λύση αυτή είναι. Νά παρακαλούµε τόν Θεό νά λυπηθή τά πλάσµατα Του - αν και δέν είµαστε γιά νά µας λυπηθή. ∆έν θά βρεθή άκρη. Καθένας ό,τι τού λέει ό λογισµός θά κάνη. Θά γίνη αυτό πού λέει ό Άγιος Κοσµάς: «Θά περπατάς ώρα, γιά νά βρής άνθρωπο·καί όσοι ζήσουν, θά τρώνε µέ χρυσά κουτάλια». Μερικοί βέβαια έχουν τόν λογισµό:«Αφού οι προφητείες θά εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τί θά ώφελήση ή προσευχή;». Ό Θεός βλέπει ότι έτσι θά εξελιχθούν τά πράγµατα, άλλα εµείς κάνουµε προσευχή, γιά νά είναι πιο ανώδυνο ένα κακό καί νά µήν πάρη έκταση. Γι' αυτό λέει καί στο Ευαγγέλιο ότι γιά τους εκλεκτούς θά κολοβωθούν οι ηµέρες

Σέ έναν πόλεµο λ.χ. µέ τήν δύναµη τής προσευχής γίνεται ένα θαύµα, σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγώτερα θύµατα, οπότε βοηθιούνται πνευµατικά οιάνθρωποι, πιστεύουν καί αλλοιώνονται µέ τήν καλή έννοια.....

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΗΣΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...