Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Στάρετς Σάββας ο Παρηγορητής

Οι διαθήκες του στάρετς
Α) Διαθήκη προς όλους


«Πολυαγαπημένα πνευματικά μου τέκνα,
Ο δρόμος της ζωής μου πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα ο θάνατος θα με χωρίσει από σας. Σας αφήνω σαν κληρονομιά τη διαθήκη μου, ώστε να μη ξεχνάτε τους λόγους μου.
Να ενθυμείσθε πάντοτε τον κύριο σκοπό της ζωή σας που είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Έχετε φόβο Θεού, φυλάξτε την καθαρότητα ,ψυχική και σωματική. Με φόβο, ταπείνωση και ευλάβεια υποκλιθείτε ενώπιον του θείου μεγαλείου. Να αποφεύγετε την ατιμία και να επιδιώκετε την ευσέβεια.
Προσπαθήστε να μένετε πάντοτε στους ασκητικούς κόπους, τη νηστεία, την αγρυπνία, στην αδιάλειπτη προσευχή. Να φοβάστε την αργία και να προσπαθείτε να τηρήσετε όλες τις εντολές του Θεού.
Από τη δική σας ευσέβεια θα αγάλλεται το πνεύμα μου. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να γνωρίζω ότι τα πνευματικά μου παιδιά ακολουθούν την αλήθεια και την ευσέβεια.
Φροντίστε για τη σωτηρία σας, αγαπημένα μου παιδιά. Να είσθε καλοί και σπλαχνικοί. Μη κάνετε σε κανέναν κάτι το οποίο δεν θα θέλατε για τον εαυτό σας. Να θυμάσθε: τη δική μας σωτηρία την οικοδομούμε μόνο εκεί όπου δεν ανατρέπουμε την ευτυχία των άλλων. Το πολυτιμότερο για τον άνθρωπο είναι η ψυχή και πρέπει ο άνθρωπος να σέβεται την ψυχή του ως εικόνα του Θεού. Να δοξάζουμε τον Θεό σημαίνει να μην κατακρίνουμε τον πλησίον. Αν ζητάς βοήθεια από τον Θεό, τότε κι εσύ ο ίδιος βοήθησε τον πλησίον. Αν ζητάς συγχώρηση αμαρτιών, εσύ πρώτα συγχώρησε τον πλησίον σου.
Να έχετε ειρήνη και αγάπη μεταξύ σας, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά σας, αλλά η αγάπη πρέπει να είναι αληθινή, να ζητά τη σωτηρία του πλησίον. Να μην έχει σχέση με την κολακεία. Με πνεύμα πραότητος και αγάπης να βοηθείτε ο ένας τον άλλο, για να ελευθερωθείτε από την αμαρτία, αλλά φυλαχθείτε από το να κρίνετε και να ελέγχετε τον άλλο με τραχύτητα. Να μην είσθε εσείς τραχείς και κόλακες, αλλά εκ μέρους των άλλων να δέχεσθε με χαρά την αυστηρότητα, την τραχύτητα και τις προσβολές. Να απομακρύνετε κάθε κολακεία και ανθρωπαρέσκεια. Κάμετε απεριόριστη υπομονή και συγχωρείτε άπειρες φορές. Μην απελπίζεσθε, μη γογγύζετε και για όλα να ευχαριστείτε τον Θεό. Η υπομονή με μακροθυμία στις θλίψεις και τις ασθένειες, η τρυφερή φροντίδα των αρρώστων είναι ανώτερα από τις νηστείες και τις προσευχές και για όλα αυτά λαμβάνει κανείς μισθό από τον Κύριο .
Μην αγαπάτε τις μάταιες τιμές και δόξες, αγαπήστε την ταπείνωση και την πραότητα. Η ταπείνωση και η αγάπη αφανίζουν από την ψυχή και το σώμα όλα τα αμαρτωλά πάθη και ελκύουν τη Χάρη του Θεού. Σ’ αυτό συγκεφαλαιώνεται η σωτηρία.
Πάνω απ’ όλα φοβηθείτε και θυμηθείτε την ώρα του θανάτου και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού!
Όταν βρίσκεσθε σε θλίψεις ή πειρασμούς , να διαβάζετε τον Κανόνα εις τον γλυκύτατον Ιησού Χριστό, τον Ακάθιστο Ύμνο και τον Παρακλητικό Κανόνα στην Παναγία, το «Πολλοίς συνεχόμενοις πειρασμοίς». Για να φωτισθεί η ψυχή σας και για να ανοίξουν οι πνευματικοί σας οφθαλμοί, να διαβάζετε με προσοχή το 17ο κάθισμα του Ψαλτηρίου.
Μην αφήνετε ούτε μέρα , χωρίς να κάμετε τον Κανόνα σας στη Θεοτόκο, δηλαδή 150 φορές το «Θεοτόκε Παρθένε». Μη λησμονείτε να ασπάζεσθε το Σταυρό σας πρωί και βράδυ, για να φωτισθεί η ψυχή σας με τις ακτίνες της Χάριτος.
Αγαπήστε το Ευαγγέλιο. Διαβάζετέ το συχνά. Σ’ αυτό είναι όλα γραμμένα με γλυκύτητα για την καρδιά και με σωτήριο τρόπο για την ψυχή . Ιδιαίτερα διαβάζετε συχνά την επί του Όρους Ομιλία (Ματθ. 5, 1-12 ) , το 15ο Κεφάλαιο του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου περί αγάπης και την Επιστολή του απόστολου Παύλου προς Ρωμαίους , όπου υποδεικνύεται πώς πρέπει να ζει ο χριστιανός…

Αγαπήστε την απλότητα, μην πλέκεσθε στις πανουργίες του Σατανά. Η εσωτερική χαρά έρχεται μέσω της απλότητος, ενώ η υψηλοφροσύνη οδηγεί στην ολιγοπιστία και την απιστία και εκτρέπει από την οδό της σωτηρίας. Μη φέρεσθε με πονηρία. Αν σας ρωτήσουν «είσαι πιστός»; Ευθέως απαντήστε : «Ναι είμαι πιστός». Μην αρνηθείτε τον Κύριο ,μην ενδώσετε στην πονηρία.
Ακόμη μια φορά σας υπενθυμίζω, αγαπημένοι μου: δεν υπάρχει σωτηρία για όποιον μένει αμετανόητος στη ζωή αυτή, αλλά η αληθινή μετάνοια συγκεφαλαιώνεται στην κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη και τα ελαττώματα, στη διόρθωση της αμαρτωλής ζωής. Η μηχανική απαρίθμηση των αμαρτιών στην εξομολόγηση δεν σώζει την ψυχή. Αυτό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού και βεβήλωση του μυστηρίου της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να κοινωνείτε συχνότερα των Αχράντων Μυστηρίων . Να θυμάσθε ότι η προσπάθειά σας για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη σας στον Σωτήρα και στη Θεοτόκο, στους ουρανοπολίτες αγίους, αλλά και στους πλησίον σας και στους εχθρούς σας, η ταπείνωση και η υπακοή σας στο θέλημα του Θεού, δίνουν στο πνεύμα μου ανέκφραστη χαρά.
Ο τελευταίος μου λόγος προς εσάς είναι αίτηση για προσευχή. Να με ενθυμείσθε και να προσεύχεσθε για μένα , ώστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή μου στα σκηνώματά Του. Αλλά η προσευχή σας πρέπει να αποπνέει ελπίδα. Χωρίς ελπίδα η προσευχή είναι αμαρτωλή.
Σας παρακαλώ και σας ικετεύω να μην εγκαταλείψετε την ανάγνωση του Ψαλτηρίου. Με επιμέλεια να προσεύχεσθε ο ένας για τον άλλο, για τους συγγενείς, για όλους τους γνωστούς, για όλο τον κόσμο, για τους κεκοιμημένους που διψούν για τις προσευχές μας. Αυτό είναι μεγάλη βοήθεια για τις ψυχές τους.
Δίνετε ελεημοσύνη. Μνημονεύετε υπέρ αναπαύσεως του αειμνήστου προθιερέως Ιωάννου Σέργκιεφ, της Μακαρίας Ξένης και των πνευματικών μου πατέρων: του επισκόπου Βενιαμίν, του αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος , του ηγουμένου Αλεξίου, του ιερέως Ιωάννου που με βάπτισε, των γονέων και συγγενών μου…
Ζήστε ειρηνικά, υπομείνατε μετά χαράς τις θλίψεις και τις ασθένειες και φυλάξτε ό,τι ακούσατε από μένα.
Σας παραδίδω, αγαπημένα μου πνευματικά παιδιά, σ’ Εκείνην η Οποία απ’ αιώνος προορίσθηκε να γίνει Μητέρα του Παμπόθητου Λυτρωτή των ανθρώπων από την αιχμαλωσία του Άδη, στην Υπεραγία Δέσποινα Παρθένο και Θεοτόκο. Αυτή θα είναι η Ηγουμένη και Προστάτις σας απ’ όλα τα βέλη των ορατών και αοράτων εχθρών».


Από το βιβλίο: « ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...