Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Χωρίς Χριστό και Ελλάδα δεν μπορούμε να ζήσουμε.

Φωτογραφία: ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Ας δοξάσουμε τον Θεό, αγαπητοί μου Χριστιανοί, που φτάσαμε στην αγίαν αυτή ημέρα.

Όπως είπε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που επέρασε τα άγια αυτά μέρη και ενίσχυσε τον ελληνικόν λαόν, δύο πράγματα μας χρειάζονται ΧΡΙΣΤΟΣ και ΕΛΛΑΔΑ. Χωρίς Χριστό και Ελλάδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε ανάγκη από τον Χριστό και την Ελλάδα. Και η πατρίς μας, όσο μικρά και αν είναι, έδωσε μάχας ιστορικάς στον κόσμον τούτον και ενίκησε και εθριάμβευσε. Μία δε τοιαύτη ημέρα νίκης και θριάμβου είναι το έπος του 1940, όπου οι Έλληνες, το μικρόν τούτο έθνος της Ελλάδος, υπέστη αχρείαν επίθεσιν από τας ορδάς του πάπα, από τον Μουσολίνι και τους στρατιώτες αυτού.ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Ας δοξάσουμε τον Θεό, αγαπητοί μου Χριστιανοί, που φτάσαμε στην αγίαν αυτή ημέρα.


Όπως είπε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που επέρασε τα άγια αυτά μέρη και ενίσχυσε τον ελληνικόν λαόν, δύο πράγματα μας χρειάζονται ΧΡΙΣΤΟΣ και
ΕΛΛΑΔΑ. Χωρίς Χριστό και Ελλάδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε ανάγκη από τον Χριστό και την Ελλάδα. Και η πατρίς μας, όσο μικρά και αν είναι, έδωσε μάχας ιστορικάς στον κόσμον τούτον και ενίκησε και εθριάμβευσε. Μία δε τοιαύτη ημέρα νίκης και θριάμβου είναι το έπος του 1940, όπου οι Έλληνες, το μικρόν τούτο έθνος της Ελλάδος, υπέστη αχρείαν επίθεσιν από τας ορδάς του πάπα, από τον Μουσολίνι και τους στρατιώτες αυτού.
 
ΗΛΙΑΣ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ 24 ΟΚΤ 2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...