Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

Ο Άγιος Κοσμάς είπε: “Άπό τους γραμματισμένους θα έρθη το κακό”

Φωτογραφία: Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά, για να ωφελήση, πρέπει να “πολιτισθή” και η ψυχή. Άλλιώς είναι καταστροφή.
Ο Άγιος Κοσμάς είπε: “Άπό τους γραμματισμένους θα έρθη το κακό” (1).
 Παρ' όλο που ηεπιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη, εν τούτοις με ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνη του κεφαλιού του, αφού δεν Τον ακούει, και έτσι τρώει το κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει. Το Τσερνομπίλ κ.λπ. τι έκαναν;

(1) Η  πρόρρηση αυτή του Αγίου Κοσμά αναφέρεται στους μορφωμένους που δεν θα έχουν φόβο Θεού.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ  ΠΑΙΣΙΟΣΟ πολιτισμός καλός είναι, αλλά, για να ωφελήση, πρέπει να “πολιτισθή” και η ψυχή. Άλλιώς είναι καταστροφή (1).
Παρ' όλο που ηεπιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη, εν τούτοις με ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνη του κεφαλιού του, αφού δεν Τον ακούει, και έτσι τρώει το κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει. Το Τσερνομπίλ κ.λπ. τι έκαναν;

(1) Η πρόρρηση αυτή του Αγίου Κοσμά αναφέρεται στους μορφωμένους που δεν θα έχουν φόβο Θεού.

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
 
HΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  16 ΜΑΡ 2013

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...