Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

Μη αποστρέψης-Προκείμενο Μ. ΤεσσαρακοστήςΤό κείμενο τῶν ψαλλομένων:
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄.
Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...