Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


 

Ο Χριστός δεχόταν κάθε προσφώνηση που γινόταν προς Αυτόν, όπως φαίνεται στις παρακάτω παραπομπές. 

 

α ) « υἱὲ Δαυῒδ ᾿Ιησοῦ, ἐλέησόν  με» ( Μάρκ. ι’, 47).

 

β) « θέλομεν τον Ιησούν ιδείν» (Ιω.ιβ΄,21).

 

γ) « Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει » ( Ιώ.ια’, 21).

 

δ) « ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου »(Ιω. κ’, 28). 

 

ε) « ὁ Κύριός ἐστι » ( Ιω. κα’, 7).

 

στ) « ὑμεῖς φωνεῖτέ με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ »( Ιω. ιγ’, 13).

 

ζ) Καλές λοιπόν είναι αυτές οι  προσφωνήσεις και άλλες που μπορεί να αναφέρει κανείς, αλλά ο Κύριος  είπε  και  τα παρακάτω που  χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής.

 

η) « Τί δέ με καλεῖτε Κύριε Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;»( Λουκ.στ’, 46).

 

θ)« Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.»( Ματ. ζ’. 21).

 

ι) «εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω » ( Μάρκ. ζ’, 16).

 

 

 Iωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...