Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Ψέματα και ψεματάκια

 

Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους για το διάβολο, « ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. » ( Ιώ. η’, 44). Αφού λοιπόν ο διάβολος είναι  ο πατέρας του ψεύδους, όλα τα ψέματα και τα ψεματάκια δικά του παιδιά είναι και παιδάκια. Με άλλα λόγια, τα ψέματα και τα ψεματάκια παίρνονται από το ίδιο δοχείο του ψεύδους όπως γίνεται με τις κουτάλες και τα κουταλάκια. Είτε με την κουτάλα πάρει κανείς ένα πικρό υγρό είτε με το κουταλάκι την ίδια πίκρα γεύεται όπως και με το ψέμα και το ψεματάκι. Αλλά τι θα πει  ψέματα και ψεματάκια,  όταν ο Κύριος έχει πει, « ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν»( Ματ. ε’, 37); Υστέρα από αυτά, αν κάποιος έχει τη συνήθεια να λέει ψέματα ή ψεματάκια, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. στους άλλους.  Μπορεί κάποιος να το θεωρήσει αληθινό αυτό που του είπε και να ενεργήσει ανάλογα. Τότε εκείνος θα του πει, έλα καημένε το πίστεψες, ένα ψεματάκι ήταν. Άντε τώρα να καταλαβαίνει ο άλλος  πότε αυτός λέει αλήθεια και πότε ψέματα ή ψεματάκια. Πάντως ο Παύλος λέει, «μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους»( Κολ.γ’, 9).

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...