Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗΣ .

 

Ένας τρόπος για να μη κατακρίνει κανείς τους άλλους είναι να παραβλέπει τα όποια σφάλματα τα οποία αυτοί κάνουν, και να βλέπει επάνω τους το αόρατο χέρι του Θεού που εργάζεται τη σωτηρία τους, όπως και τη δική του βεβαίως. Ο Κύριος είπε στον Νικόδημο, « οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον »(Ιω.γ’,16). Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά, « εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν » (Α’ Τιμ. δ’, 10). Αλλά και ο Ιούδας στην Επιστολή του γράφει, « Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει »( Ιουδ. α’, 3). Προς τι λοιπόν να κατακρίνει κανείς τον αδελφό του;  υπέρ ου Χριστός απέθανε.

 

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...