Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

Προσοχή στα λόγια γιατί:

 

α) « εκ γαρ των λόγων σου δικαιωθήση, και εκ των λόγων σου καταδικασθήση » (Ματ. ιβ΄, 37).

β) « παν ρήμα αργόν ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως »( Ματ. ιβ’, 36).

γ) «εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί »( Ματ. ιβ’, 34 ).

δ) «ει τις εν λόγω ου πταίει, ούτος τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσαι και όλον το σώμα »( Ιακ.γ’, 2).

ε) « ο λόγος υμών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος, ειδέναι πώς δει υμάς ενί εκάστω αποκρίνεσθαι »(Κολ. δ’, 6).

στ) « ει τις λαλεί, ως λόγια Θεού »(Α’ Πετρ. δ΄, 11).

ζ) «Του κρύψαντος το τάλαντον, την κατάκρισιν, ακούσασα ψυχή, μη κρύπτε λόγον Θεού, κατάγγελλε τα θαυμάσια αυτού, ίνα πλεονάζουσα το χάρισμα, εισέλθης, εις την χαράν του Κυρίου σου ». (Δοξαστικό των αίνων του Όρθρου της Μεγάλης Τρίτης. Ήχος δ'). 

Iωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...