Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

 

Η λέξη λατρεία έχει άμεση σχέση με την   προσκύνηση στο Θεό. Όταν ο διάβολος είπε στο Χριστό, «…..Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι», ο Κύριος του είπε, «….. Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις » ( Ματ. δ’, 9-10). Οι λέξεις λοιπόν προσκύνηση και λατρεία αρμόζουν μόνο στο Θεό και σε κανένα άλλον, γιατί όλοι οι άλλοι άνθρωποι και άγγελοι είναι κτίσματα του Θεού και, « Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρὰ τὸν Κτίσαντα».  

  Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...