Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Μετά το θάνατο, πού πάνε οι ψυχές;

 

Επιστρέφουν στο Θεό που τις έχει δώσει σύμφωνα με το, « και επιστρέψη ο χους επί την γην, ως ην, και το πνεύμα επιστρέψη προς τον Θεόν, ος έδωκεν αυτό » (Εκκλ. ιβ’, 7). Όλες ανεξαιρέτως; Βεβαίως όλες, γιατί όλες ο Θεός τις έχει δώσει από μία στον καθένα βεβαίως.  Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά, « οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος· καὶ πάλιν· Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ. φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος »(Εβρ. ι’,30-31 ).  Το « Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ » και το « φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος » προφανώς περιλαμβάνει ανεξαιρέτως  όλους.  Άλλωστε πού αλλού να πάνε; Ο Κύριος είπε, «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. »(Ματ. κη’, 18). Έτσι λοιπόν οι δαίμονες δεν έχουν καμία εξουσία, τρέμουν μπροστά στο Χριστό, και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να παραπλανήσουν κάποιον αφελή ώστε να μη φοβάται αυτός το Θεό αλλά  να φοβάται το διάβολο.

Ο διάβολος είναι αδύναμος σαν μυρμήγκι και παρουσιάζεται σαν λέων και γι’ αυτό ονομάστηκε μυρμηγκολέων. Δεν είναι ο διάβολος κριτής, αλλά Κριτής είναι ο Κύριος ο Οποίος είπε, « οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ, »( Ιώ. ε’, 22).Το καλό όμως για τον άνθρωπο είναι ότι Αυτός ο Κριτής είναι «ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου »( Ιώ. α’, 29  ). Αυτός ο Κριτής, ο αγαπητός Υιός του Θεού, « κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν  καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι »( Ματ. ιβ’, 20-21 ). Ας μη γίνεται λοιπόν κανείς  κριτής και ας μη κρίνει κανένα, γιατί προσβάλει  τον  μοναδικό Κριτή, τον Υιό του Θεού τον Ένα.

 

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...