Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

 

Ειρήνη, το πολυπόθητο αγαθό των ανθρώπων. Ειρήνη, η μεγάλη δωρεά του Θεού στα πλάσματά του. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει ειρηνικά με τον εαυτό του, με τους άλλους ανθρώπους, με το Θεό. Έτσι, η ειρήνη γίνεται απαίτηση της κοινωνίας των ανθρώπων, γιατί η έλλειψη ειρήνης είναι αφύσικο πράγμα αφού προέρχεται από την περιοχή της ανομίας. «Πόθεν πόλεμοι και μάχαι εν ημίν; ουκ εντεύθεν, εκ των ηδονών υμών των στρατευομένων εν τοις μέλεσιν υμών» (Ιακ. 4,1).

 

Είναι πολλές οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι άνθρωποι για την εξασφάλιση και διατήρηση της ειρήνης, που είναι αξιέπαινες και που δίκαια βραβεύονται αυτοί που πρωτοστατούν σ’ αυτές.

 

«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» (Ματθ. 5,9), διδάσκει ο Χριστός στην επί του Όρους ομιλία Του και ο Απόστολος Παύλος γράφει χαρακτηριστικά «ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην!» (Ρωμ.10.15), θυμίζοντας σχετική προφητεία του Ησαΐα.

 

Είναι πράγματι πολυπόθητο αγαθό η ειρήνη. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αλλά ενώ προσφέρεται η ειρήνη από το Θεό, για να βρει τόπο στον άνθρωπο, πρέπει να γίνει αποδεκτή απ’ αυτόν.

 

Αυτό ακριβώς φαίνεται πολύ ξεκάθαρα με την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί της γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2,14), έψαλαν οι άγγελοι τη νύχτα των Χριστουγέννων και ο ύμνος εκείνος ακούγεται πλέον στα πέρατα του κόσμου και προσφέρεται στους ανθρώπους σαν μήνυμα ελπίδας και χαράς για την επικράτηση της ειρήνης. Ο «άρχων ειρήνης», όπως τον ονόμασε ο Ησαΐας, προσφέρει στην ταραγμένη ανθρωπότητα την ειρήνη του Θεού την «υπερέχουσα πάντα νουν» (Φιλ. 4,7).

 

Δεν είναι η πραγματική ειρήνη μόνο εξωτερική υπόθεση της ζωής των ανθρώπων, αλλά είναι πρώτ’ απ’ όλα εσωτερική υπόθεση της καρδιάς. Όπως η τρικυμισμένη θάλασσα στο βάθος της είναι ειρηνική, έτσι μπορεί να είναι ειρηνική και η ψυχή του ανθρώπου, έστω και αν η εξωτερική του ζωή ταράσσεται από πολλά προβλήματα και πειρασμούς.

 

Αυτή την ειρήνη έφερε ο Χριστός στον κόσμο και όσοι δέχονται αυτή την ειρήνη μπορούν να κάνουν έργο ειρηνοποιού στην κοινωνία των ανθρώπων. Η ταραγμένη ανθρώπινη καρδιά έχει ανάγκη από τη γαλήνη και την ειρήνη που χαρίζει ο Χριστός. Όταν τον δεχθεί μέσα της και. όταν γίνει «σύσσωμη και σύναιμη» με Αυτόν, τότε πλέον η Βασιλεία του Θεού δεσπόζει στην ανθρώπινη ύπαρξη και το πνεύμα της ταραχής φυγαδεύεται. Τότε και η εξωτερική ειρήνη επικρατεί, γιατί οι ανθρώπινες ενέργειες  θα έχουν σαν βάση την εσωτερική ειρήνη, καρπό του Αγίου Πνεύματος.

 

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Πολλοί διαπιστώνουν ότι το μήνυμα αυτό της ειρήνης δεν έγινε καθολική πραγματικότητα στον κόσμο, αν και πέρασαν τόσα χρόνια. Πού βρίσκεται όμως η αιτία; Στο ότι ο άνθρωπος θέλει την ειρήνη αλλά δε θέλει το Χριστό, πράγμα παράλογο, γιατί η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ο φορέας της ειρήνης του Θεού, αφού «εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος σωματικώς» (Κολ. 2,9).

 

Πρέπει να δεχθεί ο άνθρωπος το Χριστό με αγάπη και να ενωθεί μυστηριακά μαζί Του, γιατί μόνο έτσι θα γίνει κοινωνός θείας Φύσεως και μέτοχος της ειρήνης του Θεού. Τότε και το μήνυμα, «επί γης ειρήνη» δε θα είναι επιθυμία ανεκπλήρωτη, αλλά μία ζωντανή πραγματικότητα

 

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...