Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Τι σημαίνει, «ο Κύριος εγγύς»;

 

Σημαίνει αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές Του, «και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματ.κη´,20). Αυτό το «μεθ’ υμών ειμι» δηλώνει το εγγύς και όχι το μακράν. Αλλά και ο λόγος του Κυρίου, «ου γαρ εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών» (Ματ. ιη´,20), προφανώς δηλώνει το εγγύς και όχι το μακράν. Επίσης ο λόγος του Κυρίου, «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ» (Ιω. στ΄,56), προφανώς δηλώνει το εγγύς και όχι το μακράν.

Ο Θεός δε βρίσκεται μακράν του ανθρώπου ούτε τοπικά ούτε χρονικά, «Εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν» (Πρ. ιζ’,28), όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Μπορεί να πει κανείς ότι το ψάρι που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα  είναι μακριά από αυτή;

Ο  Ίδιος  ο Κύριος  λέει, «ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, και εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Απ. γ´, 20).

Δε μένει λοιπόν παρά ο άνθρωπος να ακούσει τη φωνή Του και να ανοίξει τη θύρα της καρδιάς του λέγοντας, « ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.»( Απ. κβ’,20 ). Αυτό δηλώνουν και τα λόγια του Ιακώβου, «εγγίσατε τω Θεώ, και εγγιεί υμίν» (Ιακ. δ´, 8).   

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...