Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Γιατί ο Χριστός χαρακτηρίζεται « απάτωρ εκ μητρός»;


 Ο Χριστός  χαρακτηρίζεται έτσι, επειδή ήλθε στον κόσμο από μητέρα χωρίς  να έχει άνθρωπο πατέρα, αφού  η Θεοτόκος «ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου.» (Ματ. α΄, 18). Αυτό, εκτός των άλλων, φαίνεται  και από τα παρακάτω:

α) Ο Θεός είπε στους πρωτόπλαστους το γνωστό « αυξάνεσθε και πληθύνεσθε » (Γεν.α’,28). Αυτό δηλώνει ότι για να έλθει νέος άνθρωπος στον κόσμο, χρειάζεται  και ο άνδρας και η γυναίκα. Για την έλευση όμως του Μεσσία, δεν  ανέφερε τον άνδρα, αλλά μόνο τη γυναίκα, όπως φαίνεται από τα  λόγια  που είπε στο διάβολο, « και έχθραν θήσω ανά μέσον σου και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπέρματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής· αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, και συ τηρήσεις αυτού πτέρναν »( Γεν. γ’, 15). Ούτε λόγος για άνδρα. Άρα ο Χριστός  ετέχθη  εκ παρθένου. Αυτό προφήτευσε ο  Ησαΐας  με τα εξής λόγια, « ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει, και τέξεται υιόν » (Ησ. ζ’, 14).  Δε λέει θα γεννήσει, αλλά  «τέξεται», γιατί ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τίκτει.

β)  Το ότι ο Χριστός είναι «απάτωρ εκ μητρός», φαίνεται και από τη γενεαλογία Του την οποία παραθέτει ο Ματθαίος ( Ματ. α’, 1-16). Ενώ λέει  ότι « Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ,…. » κ.λ.π, όταν φτάνει στον Ιωσήφ, δε  λέει και  γι’ αυτόν ότι εγέννησε, αλλά  αναφέρει τελευταίον τον πατέρα του  τον Ιακώβ για τον οποίον λέει, « Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός ». Έτσι ο Ιωσήφ δεν είναι πατέρας του Χριστού, αφού δεν  εγέννησε, όπως οι προηγούμενοι,  και κατά συνέπεια ο Χριστός είναι  «απάτωρ εκ μητρός». Αυτό το διαβεβαίωσε και η Ίδια η Μητέρα Του λέγοντας στον άγγελο  Γαβριήλ,  « πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω;» (Λουκ. α’, 34).

 Ιωάννης Δήμος

 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...