Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ποιος δίνει στον άνθρωπο;

 Προφανώς ο Θεός δίνει  στον άνθρωπο, « ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους »(Ματ. ε’, 45). Το «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει », ας μη το παρατρέξουμε, γιατί δηλώνει ότι και ο ήλιος είναι του Θεού, ο Θεός τον διαχειρίζεται, και έτσι ο ήλιος δεν τρελαίνεται. Ο Θεός δίνει μεν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει  να  γνωρίζει τι ζητάει. Ο Κύριος είπε, « ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν »( Ματθ. στ’, 33 ).

Ύστερα από αυτά και από πολλά άλλα σχετικά,  δεν έχει ανάγκη   ένας πιστός να ζητάει από άλλους, αφού ό, τι έχουν οι άλλοι από το Θεό το έχουν λάβει. Ο Παύλος λέει, « τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;»( Α Κορ. δ’,7 ). Δεν έχει ανάγκη  να ζητάει από άλλους αλλά από το Θεό, « πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.»( Ματθ. ζ’, 8 ). Δεν έχει ανάγκη ένας πιστός να  ζητάει από άλλους σύμφωνα και με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, « μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν.»(Φιλιπ. δ’, 6). Τέλος δεν έχει ανάγκη ένα πιστός να γίνεται επαίτης, σύμφωνα με την προτροπή, « Τέκνον, ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσῃς· κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν »(Σοφ. Σειρ. μ’,28). 

 Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...