Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

 Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι

 

Η ανθρωπότητα, όπως είναι γνωστό, έχασε τον παράδεισο με πρωτεργάτες στην ανυπακοή στο θέλημα του Θεού τους πρωτόπλαστους. Στερήθηκε έτσι την πατρική κοινωνία του Θεού, τεμαχίστηκε σε εγωιστικές μονάδες, έχασε την ενότητα της αγάπης, και τέλος υποτάχθηκε στη φθορά και στο θάνατο.

Το κάθε «τέκνον» πλέον του Αδάμ, ο άνθρωπος κάθε εποχής, όσο και αν προσπαθούσε, δεν ήταν δυνατό να κάνει καινούργια την ύπαρξή του με τις δικές του δυνάμεις. ΄Ολες οι προσπάθειες αποδείχτηκαν αδύναμες και το μόνο θετικό στοιχείο που άφησαν ήταν η εκδήλωση της έντονης επιθυμίας του ανθρώπου για μια δυναμική λύση του προβλήματός του από τον ίδιο το Δημιουργό της ανθρώπινης φύσης. Και το θαύμα έγινε.

Τα Χριστούγεννα προσφέρουν στον άνθρωπο την απαρχή της λύσης του προβλήματος αφού ο ερχομός του Κυρίου στον κόσμο έγινε «δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν».

Έγινε έτσι πραγματικότητα και εκπληρώθηκε το πρώτο ευαγγέλιο του Θεού στους πρωτόπλαστους, «και έχθραν θήσω ανά μέσον σου και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπέρματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής. αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και συ τηρήσεις αυτού πτέρναν» (Γεν. γ´,15 ).

Χριστούγεννα! «Ο Λόγος σαρξ εγένετο» (Ιω. α´, 14) και «Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ´, 16). Ο Υιός του Θεού έρχεται στον κόσμο, αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος, «ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζομένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσης» όπως διδάσκει η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος.

Χριστούγεννα! Η κόρη της Ναζαρέτ γίνεται Θεοτόκος και παραμένει αειπάρθενος αφού γέννησε το Χριστό κατά τρόπον άφθορο και ανερμήνευτο «εκ Πνεύματος Αγίου».

Χριστούγεννα! Ο Χριστός ζητάει να βρει τόπο στην καρδιά του ανθρώπου, και όποιος πλατύνει την καρδιά του και τον δεχθεί με αγάπη λύνει το πρόβλημα της ζωής του, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή του (Ιω. ια´, 25 και Κολ. γ´, 34).

Χριστούγεννα! Ο άνθρωπος καλείται να ελευθερωθεί, σύμφωνα με το λόγο του κυρίου, «γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. η´, 32).

Χριστούγεννα! Κάθε εχθρικό για το Χριστό στοιχείο πρέπει να λείψει από την καρδιά του καθενός και έτσι να γίνει πραγματικότητα πλέον το μήνυμα «τεθνήκασι γαρ οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου» (Ματ. β´, 20). Τότε θα είναι μόνιμος κάτοικος της Ναζαρέτ της ψυχής ο Χριστός και θα την κάνει κληρονόμο της Βασιλείας του Θεού αφού «η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν» (Λουκ. ιζ´,21).

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...