Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Ο π. Αμφιλόχιος Μακρής δίδασκε περί προσευχής

-Όταν καλλιεργείτε την ευχή δεν σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Εξασθενεί η δύναμις του ,δεν μπορεί να σας κάμη τίποτε ( Φεβρουάριος 1965)

-H προσευχή ας σου είναι τείχος, ασπίς και θώρακας.(Νοέμβριος 21.1965).
-Εμείς πρέπει να έχουμεν υπομονήν και προσευχήν( Μαρτ. 1964).
-Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ όλοι να ζήσετε βίον άγιον, να βαδίσετε σε γραμμές άγιες για να βοηθήσετε την Εκκλησία και την Ελλάδας μας. Αι καρδίαι σας να γίνουν θυμιατήρια, που θα ανεβαίνει η προσευχή σας εις τον θρόνον του Θεού.(Νάρθηκας Αγ. Αντωνίου- Μαρτ. 1966)

Ερώτησις: Όταν , Γέροντα, σας πλησιάζει πρόσωπον ταραγμένον και σας εκτοξεύση υβριστικούς λόγους τι κάνετε εκείνη τη στιγμή;
Απάντησις: Όταν κάθημαι σε υψηλόν βράχον προσευχής, όσα κύματα και να έλθουν δεν μου προξενούν τίποτε. Όταν, όμως, με βρούν χαμηλά με περιλούουν. ( Σεπτ. 1967).

-Η νοερά προσευχή αφομοιώνει , συνδέει , αγιάζει.

-Όταν εις την ψυχήν ανάψει η πυρκαϊά της ευχής όλα τα ξηρά καίονται και εξαφανίζονται.

-Η νοερά προσευχή είναι η βάσις της τελειότητας.

- Η πρώτη βαθμίς της πνευματικής ανυψώσεως είναι η νοερά προσευχή.

-Εις την αρχή της ευχής αισθάνεσαι χαρά, έπειτα γλυκύτητα και στο τέλος σαν καρπός έρχονται τα δάκρυα. Διότι αισθάνεσαι πλέον την παρουσία του Ιησού.

-Όταν θα καλλιεργήσετε την ευχήν δεν θα κουράζεσθε, δεν θα ταράττεσθε, δεν θα νυστάζετε εις τας ακολουθίας, διότι το σώμα σας θα είναι πλέον ένδυμα. Το φόρεμα ούτε λυπάται, ούτε κρυώνει , ούτε κουράζεται…Όσες ώρες και να στέκωμαι δεν κουράζομαι.( 9.10.1967).
-Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καθαρμού και αγιασμού από την νοεράν προσευχήν. Καλοί είναι και οι ψαλμοί( οι εκκλησιαστικοί ύμνοι), αλλ’ αυτούς τους λέγομεν για να ελκύσωμεν και να συγκινούμεν τον κόσμον. Εμείς πρέπει να ομιλούμεν εις τον Βασιλέα μυστικά εις το αυτί του. Αυτοί που ψάλλουν ομοιάζουν με ανθρώπους, που ευρίσκονται έξω από το παλάτι του Βασιλέως και φωνάζουν διάφορα άσματα για να δείξουν τον ενθουσιασμό τους. Ευχαριστείται, βέβαια, ο Βασιλιάς και από αυτά , αφού γίνονται διά το πρόσωπό του, αλλά ευφραίνεται και προσέχει περισσότερον τους μυστικούς της αυλής του, αυτούς που του ομιλούν εις το αυτί του.
-Η υπακοή , όταν της αφαιρέσεις την κρυπτήν εργασίαν, την ευχήν , δεν έχει αξία. Και ο Κομμουνισμός υπάκούει εις την ιδεολογίαν του, αλλά τι είναι;

-Η ευχή είναι το σωσίβιο της ψυχής και του σώματος. Και εις τον ωκεανόν ακόμη να ευρεθής με βάρκα να ταξιδεύεις άφοβα.

-Δια της ευχής γίνεται ο άνθρωπος σαν παιδί. Τον επαναφέρει εις την απλότητα και την αθωότητα που είχεν ο Αδάμ εις τον Παράδεισον προ της πτώσεως. Παύει την διαφοράν του ετέρου φύλου. Αποκτά ακατανότητον διά τους κοσμικούς της ευλογημένην αγίαν απάθειαν. ( 6.8.1967).

-Πρόσεξε τώρα, ο διάβολος στενοχωρείται που τον πολεμάς με την ευχήν. Θα προσπαθή να σου αποσπά τον νού σου με διάφορες σκέψεις.
-Όλοι οι πειρασμοί σου πρέπει να ξέρης, είναι για να σε εμποδίσουν από την προσευχή του Ιησού. (29.10.1967).
-Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεσθε θερμά εν τη καρδία σας, υπομένετε και θα ιδήτε χέρι δυνατό να σας κρατά.
-Όταν θα καλλιεργήσετε την νοεράν προσευχήν θα γίνετε πλέον παιδιά του παλατιού. Θα ξεύρετε την γλώσσαν του Βασιλέως και τους βασιλικούς τρόπους. Τότε μόνο με ένα νεύμα θα έχει άγια σκιρτήματα η καρδιά σας.
-Καλλιεργήσετε την ευχήν. Αυτή θα σας οδηγήσει εις τον παράδεισον . θα βλέπετε την χάριν του Θεού οφθαλμοφανως, θα αποκτήσετε την χαράν του Ουρανού( 1.1.1968).

-Η Παναγιά να σε διαφυλάττη, ο Χριστός να κατοικήση εις την καρδίαν σου. Αυτό είναι παιδί μου η τελειότης. Θέλω όταν σε πλησιάζω να μου μιλά ο Χριστός από την καρδιά σου και συ πάλιν να ακούς τον Νυμφίον σου να σου ομιλεί μέσα από την δική μου ψυχή και τότε είναι το πραγματικό μυστικό πανηγύρι ( 2.5.1968)
-Η χάρις του Θεού , η πνευματική ένωσις τον μεταμορφώνει , γίνεται άλλος άνθρωπος φεύγει ο φόβος. Με την απεριόριστη χάρι δεν φοβάται τον θάνατον. Θεωρεί την ζωήν αυτήν , όσο καλή και αν φαίνεται , σκλαβιά.

-Υπομονή χρειάζεται και προσευχή, για να μη πέφτωμε σε λαθη.

Από το βιβλίο του Καθηγουμένου Πάτμου Αντίπα
Ευχετική Δύναμις
Πάτμος Ιερή 2008

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...