Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ἡ ἔξοδος ἀπό τά προσωπικά, ἐθνικά καί παγκόσμια ἀδιέξοδα εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τόν Ἀληθινό Θεό καί τούς Ἁγίους Πατέρες! ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )


 ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἔξοδος ἀπό τά προσωπικά, ἐθνικά καί παγκόσμια ἀδιέξοδα
εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τόν Ἀληθινό Θεό
καί τούς Ἁγίους Πατέρες!

 http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/239904-frjustin.jpg
Χωρίς τήν ἀποστολική καί ἁγιοπατερική ὁδό, χωρίς τήν ἀποστολική καί ἁγιοπατερική ἀκολούθησι ὄπισθεν τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς ὅλους τούς κόσμους, καί τήν λατρεία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ καί Ἀειζώου Θεοῦ, τοῦ Θεανθρώπου καί Σωτῆρος Χριστοῦ, εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά καταποντισθῇ εἰς τήν νεκρά θάλασσα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτισμένης εἰδωλολατρείας καί ἀντί τοῦ Ζῶντος καί Ἀληθινοῦ Θεοῦ, θά λατρεύῃ τά ψευδοείδωλα τοῦ αἰῶνος τούτου, εἰς τά ὁποῖα δέν ὑπάρχει σωτηρία, οὔτε ἀνάστασις , οὔτε θέωσις διά τό θλιμμένον ὄν, τό ὀνομαζόμενον ἄνθρωπος....

http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/09/image57.png
Ζεῖ Κύριος καί Μόνος Ἀληθινός Θεός!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...