Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Δέν γίνεται καταστολή παθῶν χωρίς ἄσκηση, οὔτε σωστή ἄσκηση χωρίς ἐνάρετη ζωήΔέν γίνεται καταστολή παθῶν χωρίς ἄσκηση

οὔτε σωστή ἄσκηση χωρίς ἐνάρετη ζωή Ἅγιος Βασίλειος Ἀγκύρας
 
Δέν εἶπε ( ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἁγία Γραφή ) νά μή φροντίζουμε τή σάρκα, ἀλλά νά μήν φροντίζουμε γιά νά ἱκανοποιοῦμε τίς ἄτακτες καί παράνομες ἐπιθυμίες τῆς σάρκας ( Ρωμ. 13,14 ).

 Ὥστε μέ πνευματικές ἀσκήσεις, μέ προσευχή καί νηστεία, πρέπει νά καταστείλουμε τό ἐπιθυμητικό τῆς σάρκας, τήν ροπή πρός τίς ἐπιθυμίες. Νά καταστείλουμε τήν ἀγάπη πού γεννιέται μέσα μας γιά τίς σαρκικές ἡδονές. Ὀφείλουμε νά συντηροῦμε κάθε τί πού εἶναι ἀναγκαῖο καί πού μᾶς δόθηκε γιά τήν απόκτηση τοῦ καλοῦ ( δηλαδή τήν σάρκα ὡς ὑπηρέτη τοῦ πνεύματος καί ὄχι νά γίνει τό πνεύμα μας ὑπηρέτης τῆς σαρκός ).
http://1.bp.blogspot.com/_SohhOgYCwCc/TSStbKLmmTI/AAAAAAAAAZ8/GS_Gm-WtkB8/s320/1.JPG

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι φαγοπότι. Εἶναι ζωή πνευματική. Εἶναι δικαιοσύνη, εἰρήνη καί χαρά, πού χαρίζει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ( Ρωμ. 14,17 ). Γι' αὐτά τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας δεχόμαστε λογικά καί τηροῦμε τή νηστεία, τήν ἀποχή ἀπό τίς τροφές.
  
Ἡ ἀποχή ἀπό τίς τροφές, πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τήν ἐνάρετη ζωή. Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: "οὔτε ἐάν φάγωμε προοδεύουμε στήν ἀρετή, οὔτε ἄν δέν φάγωμε ὑπολειπόμαστε καί μένουμε πίσω σ' αὐτήν" ( Α' Κορ. 8,8, ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...