Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Οἱ ὠφέλειες πού μποροῦμε νά δεχθοῦμε ἀπό τήν μελέτη τοῦ Ἐσταυρωμένου καί ἡ μίμησις τῶν ἀρετῶν ΤουΟἱ ὠφέλειες πού μποροῦμε νά δεχθοῦμε
 ἀπό τήν μελέτη τοῦ Ἐσταυρωμένου
 καί ἡ μίμησις τῶν ἀρετῶν Του
( Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης )

 http://antexoume.files.wordpress.com/2013/07/agios-nikodhmos.jpg

 Κοντά στίς ἄλλες ὠφέλειες πού μπορεῖς νά δεχθεῖς ἀπό τήν ἁγία μελέτη, αὐτή τοῦ Ἐσταυρωμένου εἶναι:


http://3.bp.blogspot.com/-zwXwXnrRISQ/T4iOWt5kMyI/AAAAAAAABd0/a5qrbjuOYe4/s1600/Photo22.jpg

α) Νά λυπᾶσαι καί νά πονᾶς ὄχι μόνο γιά τίς περασμένες σου ἁμαρτίες, ἀλλά καί γιά τά πάθη πού ζοῦν ἀκόμη μέσα σου, τά ὁποῖα ἔβαλαν τόν Κύριό σου στό Σταυρό.

β) Νά Τοῦ ζητήσεις συγχώρεση γιά τά πταίσματά σου καί Χάρη, νά μισήσεις τέλεια τόν ἑαυτό σου· γιά νά μή Τόν λυπήσεις πλέον. Μάλιστα γιά ἀνταμοιβή τῶν τόσων παθημάτων Του, νά Τόν ἀγαπᾶς καί νά Τόν ὑπηρετεῖς στό ἑξῆς τέλεια· πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς αὐτό τό ἅγιο μῖσος τῶν ἁμαρτιῶν σου.

γ) Νά διώχνεις ἀπό μέσα σου κάθε κακή κλίση, ὅσο μικρή κι ἄν εἶναι.

δ) Νά ἀγωνίζεσαι μέ ὅλη σου τήν δύναμη νά μιμῆσαι τίς ἀρετές τοῦ Λυτρωτῆ σου, πού ἔπαθε ὄχι μόνο γιά νά μᾶς σώσει πληρώνοντας γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά καί γιά νά μᾶς δώσει παράδειγμα γιά νά ἀκολουθήσουμε στά ἅγια ἴχνη Του:

«Χριστς παθεν πρ μν, μν πολιμπάνων πογραμμν να πακολουθήσητε τος χνεσιν Ατο».
( Α’ Πέτρου 2, 21 )
http://pics.ricardostatic.gr/14_687708168_Big/thriskeftika-eidi/xulini-eikona-hristos-estauromenos-megali-40-x-30cm.jpg 
http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/sgoodwin4813/sgoodwin48131302/sgoodwin4813130200015/17964316-stem-with-two-purple-gold-and-brown-flowers-of-bearded-iris-iris-germanica-isolated-against-a-white-.jpg

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...