Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Χρυσοστομικά διαμάντια

Χρυσοστομικά διαμάντια
 
 http://www.hellenica.de/Physik/Diamant1.jpg
Ὅταν διαφθαροῦν οἱ ἄρχοντες, οἱ σύμβουλοι, οἱ δικαστές, οἱ Ἱερεῖς, τίποτε πλέον δέν ὑπάρχει, πού θά μπορέσει νά ἐμποδίσει τόν λαόν νά καταστροφεῖ.

 http://1.bp.blogspot.com/-gMAc6dnrNsY/T28OvehDgXI/AAAAAAAAPj0/phvV9OboEEQ/s640/Panagia.jpg

Τά πουλιά, ἔχουν φτερά, γιά νά ἀποφεύγουν τίς παγίδες καί οἱ ἄνθρωποι τό λογικά, γιά νά ἀποφεύγουν τά ἁμαρτήματα.

http://www.naftemporiki.gr/fu/p/694481/638/10000/0x0000000000736a3d/1/ekthesi-fotografias-poulia-aeroskafi-el-benizelos.jpg

Νά σεβόμαστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον γιά νά μάθουμε νά σεβόμαστε καί τόν Θεό. Ἐκεῖνος πού εἶναι θρασύς στούς ἀνθρώπους, εἶναι θρασύς καί τόν Θεό.

 http://www.egolpion.net/img/Theotokos21_medium.jpg

Τό δέντρο τῆς ἀπιστίας τό φυτεύει ἡ κακή περιέργεια τοῦ νοῦ, τό ποτίζει ἡ ἀνόητη ἀλαζονεία καί τό μεγαλώνει τό πάθος τῆς φιλοδοξίας.

 http://image.slidesharecdn.com/4-130329082714-phpapp02/95/slide-1-638.jpg?1364563670

Ἡ πίστη εἶναι ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ἡ ἀπιστία εἶναι ἡ χειρότερη ἀρρώστεια.

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/05/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%824.jpg

Δέν θά ἔχουμε κανένα κέρδος ἀπό τήν ὀρθή μας πίστη, ἄν ἠ ζωή μας εἶναι ἁμαρτωλή, ὅπως ἐπισης δέν θά ἔχουμε καμμιάν ὠφέλεια ἀπό τήν ἐνάρετη ζωή μας, ἄν ἡ πίστη μας δέν εἶναι ὑγιής.

http://blogs.sch.gr/kantonopou/files/2009/10/agiagrafi.jpg
Τά ἁμαρτήματα εἶναι οἱ αἰτίες ὅλων τῶν κακῶν. Στά ἁμαρτήματα ὀφείλονται οἱ λύπες, στά ἁμαρτήματα οἱ ταραχές, στά ἁμαρτήματα οἱ πόλεμοι, στά ἁμαρτήματα οἱ ἀρρώστειες.

http://2.bp.blogspot.com/-JyTST68yEDQ/UfHddkwoiKI/AAAAAAAABvQ/X_0Zyyz4UwQ/s1600/%25CE%259E%25C2%25A3%25CE%259F%25E2%2580%25A6%25CE%259E%25C2%25B3%25CE%259E%25C2%25BD%25CE%259F%25C5%25BD%25CE%259E%25CE%258C%25CE%259E%25C2%25B7+%25CE%259E%25C2%25A3%25CE%259E%25C2%25B1%25CE%259E%25C2%25B3%25CE%259E%25C2%25B1%25CE%259F%25E2%2582%25AC%25CE%259F%25C5%25BD+2.jpg

Οἱ προσευχές τῶν Ἁγίων ἔχουν πολύ μεγάλη δύναμη, ὅταν ὅμως ἐμεῖς μετανοῦμε καί γινόμαστε καλύτεροι.

http://4.bp.blogspot.com/-VBkTzytPHxM/TdJOPt31bZI/AAAAAAAAC70/tYQ2drregx4/s1600/prayer4.jpg

Δέν πρέπει νά μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τῶν πολλῶν καί κακῶν, ἀλλά τῶν λίγων καί ἐνάρετων ἀνθρώπων. 


Ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά σέ βλάψῃ, ἄν δέν κακοποιήσης ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό σου. Ἄν εἶσαι ἀναμάρτητος, μυριάδες σπαθιά κι ἄν σέ ζώσουν, ὁ Θεός θά σέ γλυτώσῃ· ἄν ἔχης ἁμαρτία, καί στόν Παράδεισο μέσα νά βρεθῆς, θά πέσης. Μέσα στόν Παράδειστο ἧταν ὁ Ἀδάμ, καί ἔπεσε, μέσα στήν κοπριά ἦταν ὁ Ἰώβ καί στεφανώθηκε.

http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/03/cebaceb1ceb9cf81cf8ccf82-cebcceb5cf84ceb1cebdcebfceafceb1cf82.gif

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...