Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Όλα τά "καλά" πού μάς έρχονται είναι από τόν Θεό;

Ερώτηση...
- Κάποιος αδελφός μπήκε στήν Εκκλησία χωρίς κάποιο δυσάρεστο γεγονός ή πόνο, μπήκε όταν όλα ήταν "καλά". Όταν μπήκε όμως, αρχισαν νά αλλάζουν τά πράγματα. Όλα τά "καλά" πού μάς έρχονται είναι από τόν Θεό;

Απάντηση
- Όλα τά καλά, ΌΧΙ, δέν έρχονται από τόν Θεό. Ξέρετε πόσα "καλά" μάς φέρνει καί ό διάβολος, γιά νά μάς κρατήσει μακρυά από τόν Θεό; Γιά εμάς καλό, είναι αυτό πού θά μάς οδηγήσει στήν σωτηρία μας. Τά άλλα τά "καλά" νά μήν τά θέλουμε. Γι' αυτό λέει καί ό Απόστολος Παύλος ότι ό διάβολος έρχεται σάν άγγελος φωτός. Τού αδελφού εκείνου πρίν μπεί στήν Εκκλησία, τού πήγαιναν όλα καλά. Τού έφτανε τού διαβόλου τό ότι ήταν έξω από τήν Εκκλησία, όλα τά άλλα τού τά χάριζε. Μόλις έγινε εχθρός του καί μπήκε στήν Εκκλησία, τότε φάνηκε από ποιόν ερχόντουσαν τά "καλά" πού είχε....γι' αυτό νά αγωνιζόμαστε σωστά.

Γέροντας Νίκων Αγιορείτης


Χώρα τών Ζώντων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...