Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Ἰσχύει γιά τούς Ἁγίους μας τό "πανταχοῦ παρών"; ( ἀπαντήσεις σέ πνευματικές ἀπορίες )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Ἰσχύει γιά τούς Ἁγίους μας τό "πανταχοῦ παρών";

 http://3.bp.blogspot.com/-n7dswGqMU_s/T9yjRWFl2jI/AAAAAAAAD08/yc69VRtakos/s1600/%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%99.jpg 

Ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο μαθαίνουμε ὅτι οἱ Ἅγιοι "πανταχοῦ προφθάνουν, ὄχι ὅμως κατά φύσιν καί οὐσία". Σέ πολλά μέρη μποροῦν νά βρίσκονται τά πνεύματα καί οἱ ψυχές τῶν Ἁγίων, γι' αὐτό καί ἐνεργοῦν ταυτόχρονα μέ διάφορους τρόπους καί σέ διάφορους τόπους, διά τῆς Θείας Χάριτος.

Ἅγιοι τοῦ  Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν!

"Αἱ τῶν Ἁγίων ψυχαί πανταχοῦ ὁρῶσι καί ἐνεργοῦσιν", ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλιεος. "Τά τῶν Ἀγγέλων ἀναρίθμητα πλήθη. Καί μετά τούτων τά τῶν Πατέρων ἅγια πνεύματα. Οὐδείς γάρ τούτων ἐστίν ὅς οὐχί πανταχοῦ καθορᾶ" ( λόγος περί παρθενίας ). Πῶς γίνεται αὐτό; ὁ Θεός καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει πανταχοῦ ὡς φύση ἀπεριόριστος. Ἐπειδή λοιπόν οἱ ψυχές τῶν Ἁγίων εἶναι ἑνωμέμενες μέ τόν Πανταχοῦ Ὑπάρχοντα Θεό καί τῆς πανταχοῦ Χάριτος τοῦ Θεοῦ, γι' αὐτό καί αὐτές ἀκριβῶς μέ αὐτήν τήν Χάρη εἶναι ἑνωμένες, πανταχοῦ προφθάνουν καί ἐνεργοῦν. Ὄχι κατά φύση καί οὐσία, γιατί περιορισμένες εἶναι λόγῳ τῆς οὐσίας τους, ἀλλά "κατά χάριν καί μέθεξιν θείαν".


 

http://orthodoxanswers.gr/einai-oi-agioi-pantaxou-paron/0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...