Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Μᾶθε εὔκολα ποιός φίλος σου εἶναι γνήσιος
Μᾶθε εὔκολα ποιός φίλος σου εἶναι γνήσιος

 

Ἐκεῖνος εἶναι γνήσιος φίλος, πού στίς θλίψεις πού ἀκολουθοῦν στόν πλησίον του, ἀνάγκες, πειρασμοί καί συμφορές συνυποφέρει ἀθόρθυβα καί ἀγόγγυστα, θεωρώντας αὐτές καί σάν δικές του...Μόνο ἐκεῖνοι, πού εἶναι ἀκριβεῖς φύλακες καί γνήσιοι ὑπηρέτες τῶν θείων ἐντολῶν, δέν ἐγκαταλείπουν τούς πειραζομένους κατά συγχώρηση φίλους τους· ἐκεῖνοι ὅμως πού εἶναι καταφρονητές τῶν ἐντολῶν καί ἀμύητοι στά κρίματα τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ φίλος εὐημερῇ συναπολαμβάνουν τῶν ἀγαθῶν του, ὅταν ὅμως κακοπαθῇ, τόν ἐγκαταλείπουν, μερικές φορές ὅμως συμπράττουν μαζί μέ τούς ἐναντίους. 
( Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής )


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...