Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΩΝ
                                               
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2016
Μνήμη Κρήσκεντος μάρτυρος
Πρός
Τούς Φοιτητές καί τίς Φοιτήτριες
Τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Εἰς Θεσσαλονίκην
          Ἀγαπητά μου παιδιά,
          Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί πολλή χαρά χαιρετίζω τίς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας σας μέ θέμα: «Ἡ προσφορά τῶν σύγχρονων Γερόντων στήν Ὀρθοδοξία καί τήν νεολαία σήμερα».
          Στήν ἐποχή μας, ὅπου ἡ ἀνυπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἔχει παγιωθεῖ στή συνείδηση τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, ἡ δική σας ἐνασχόληση μέ τούς σύγχρονους ἁγίους Γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, δίνει ἐλπίδα καί θάρρος σέ ὅλους μας νά συνεχίζουμε τούς πνευματικούς μας ἀγῶνες στό δρόμο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
          Οἱ νέοι μας μόλις συναντήσουν τό γνήσιο, ἁπλό καί ἀνόθευτο τοῦ Χριστοῦ, ξέρουν νά τό ἀπολαύσουν. Δέν ἔχουν πολλές ἀπαιτήσεις, ἀρκοῦνται σέ αὐτό πού ἀναγνωρίζουν σάν κομμάτι τους` γιατί μέσα, βαθιά, τούς εἶναι οἰκεῖος ὁ Χριστός. Τά στοιχεῖα Του, φωλιάζουν μέσα τους, τό «κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν». Ἀπό τή βάπτισή τους τό ἐσωτερικό τους μεταλλάχθηκε, πῆῤε χαρακτηριστικά τοῦ Χριστοῦ.
          Καταλαβαίνουν πώς ὁ Χριστός, τούς «καλεῖ μέ τό ὄνομα», αἰσθάνονται πρόσωπα σέ ἀντιδιαστολή μέ τό χαῶδες τοῦ κόσμου πού τούς κατάντησε μάζα, ἄτομα, ἀριθμούς, ἀπρόσωπα ὄντα. Προσλαμβάνει ἀξία ἡ ζωή γιατί ὁ Κύριος εἶναι ἡ Ζωή. Βλέπουν τή θυσία τοῦ Χριστοῦ καί αἰσθάνονται εὐγνωμοσύνη, γιατί εἶναι νέοι καί ἀγνοί. Δέν ἔχει σημασία πόσο βαθιά στήν ἁμαρτία μπῆκαν` σημασία ἔχει ὅτι Ἐκεῖνος τούς ἀγαπᾶ καί τό νοιώθουν. Καί εἶναι ἔτοιμοι νά τόν ἀκολουθήσουν.
          Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς μυστικῆς ἐμπειρίας τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ν’ ἀναπαυθεῖ μόνο μέ μιά ἐξωτερική σχέση μέ τό Θεό. Ὁ θεῖος ἔρως, λέγουν οἱ Πατέρες, εἶναι ἀνάγκη τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Λοιπόν ἡ ἐρωτική σχέση μέ τό Θεό εἶναι ἐκείνη πού τελικά ἀναπαύει τόν ἄνθρωπο. Καί αὐτή ἡ ἐρωτική σχέση καί μυστική ζωή καί ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ τροφοδοτεῖται ἀπό τήν μυστηριακή ζωή, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί ὅλη τήν ἀσκητική πρακτική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποία ἡ Φιλοκαλία καί οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς παραδίδουν.
          Οὐράνιες ἐμπειρίες προσφέρει ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς πού καλῶς ἀγωνίζονται. Ἔτσι δέν χρειάζεται νά ἀναζητοῦμε ἀλλοῦ λυτρωτικές ἐμπειρίες καί νά ματαιοπονοῦμε.
          Οἱ σύγχρονοι Γέροντες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπομυθοποιημένοι, ἀφτιασίδωτοι καί γνήσιοι ἔχουν νά καταθέσουν βαρυσήμαντο λόγο στίς μεγάλες δυσκολίες τῶν καιρῶν καί τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς μαθαίνουν νά ξέρουμε γιατί ζοῦμε, μᾶς φανερώνουν τίς μυστικές τους ἐμπειρίες ἀπό τήν ὡραιότητα τοῦ Θεοῦ, τό μυστήριο τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί τόν σεβασμό τοῦ κάθε προσώπου. Μᾶς προτρέπουν νά προασπιζόμαστε τήν ἀλήθεια μέ ἀγάπη. Μᾶς ἀπομακρύνουν μέ τρόπο καί διάκριση ἀπό ἕναν τρόπο ζωῆς δίχως βαθύ νόημα καί ἱερό σκοπό.
          Ἐκ μέσης καρδίας εὐχόμεθα καλή ἐπιτυχία στήν Ἡμερίδα σας. Νά μεταφέρετε θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς συντελεστές της. Ὁ Δωρεοδότης Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες πάντων τῶν Ἁγίων συγχρόνων Γερόντων, νά σᾶς προσφέρει ὑγεία, εὐημερία καί θεία φώτιση.
Μέ πατρικές εὐχές
ὁ Χίου Μᾶρκος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...