Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

τα δώρα των Μάγωντα δώρα των Μάγων ~ [...] 

«Kαὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προθύμως ανοίξαντες δῶρα τίμια, προσέφερον· δόκιμον χρυσόν, ὡς ΒΑΣΙΛΕΙ τῶν αἰώνων, καί λίβανον, ὡς ΘΕΩ τῶν ὅλων, 
ὡς τριημέρῳ δέ ΝΕΚΡΩ, σμύρναν τῷ Ἀθανάτῳ» [...] (ἑσπέριο ἑορτῆς 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...