Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΟΧΙ στό gay- pride καί στήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς-20.000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟΧΙ ΣΤΟ GAY PRIDE
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σεβαστοί συμπολίτες μας,
Ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ἰ. Μπουτάρης, ἐπιμένει μέχρι καί σήμερα στήν πραγματοποίηση τοῦ gay pride festival. 
Ἀγνοεῖ τόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τό σεπτό ἱερατεῖο.
Ἀγνοεῖ τούς 20.000 ὀρθόδοξους ἀκομμάτιστους Θεσσαλονικεῖς καί τόν εὐσεβή λαό οἱ ὁποῖοι, σεβόμενοι τόν Πανάγιο Θεό καί τό θέλημά Του, ἀντιτάχθηκαν ἐνυπόγραφα στήν ἀπόφασή του αὐτή. 
Ἀγνοεῖ καί προχωρεῖ στήν διοργάνωση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς  "ἑορτῆς"- καρναβαλιοῦ μέ ἀποκορύφωμα τήν παρέλαση "Ὑπερηφάνειας"  καί μέ παρελαύνοντες, κατά κύριο λόγο, πολίτες ἄλλων χωρῶν καί ἄλλων πόλεων.


Ἡ προκλητική καταφρόνηση ὅλων τῶν ἀνωτέρω καθώς καί τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν ὀρθοδόξων Θεσσαλονικέων πού ἀντιτίθενται στό φεστιβάλ καί στή διαφημιστική (διά παρελάσεως) προώθηση τῆς διαφθορᾶς, εἶναι μιά πράξη κατ’ ἀρχήν ἀντίθετη στό θέλημα τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ· τοῦ Θεοῦ στόν Ὁποῖο ὁ κ. Δήμαρχος διατείνεται ὅτι «πιστεύει βαθειά».
Ἡ πράξη του αὐτή ἐπίσης δέν συνάδει μέ τό δημοκρατικό ἦθος, τόν σεβασμό τῆς γνώμης τῶν πολιτῶν, τήν «ἀνοιχτότητα», τήν προοδευτικότητα, τόν ἀληθινό ἐκσυγχρονισμό, καί τόν ἀντιρατσισμό πού ἰσχυρίζεται ὅτι τόν διακατέχει.
Στά ἀτυχῆ ἐπιχειρήματα τοῦ Δημάρχου κ. Μπουτάρη, ἀλλά καί ἄλλων φορέων πού διαδίδονται μέσῳ τῶν ὑποταγμένων στούς παγκοσμιοποιητές ΜΜΕ, ἔχουμε νά ἀπαντήσουμε ὅτι:
1)    Ἡ περιφρόνηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ τίς πόλεις καί τά ἔθνη στήν καταστροφή καί τήν αἰώνια ἀπώλεια. Ὁ πολιτισμός τῆς Δύσης, πού ὑποτάχθηκε στόν Διαφωτισμο (βλέπε διασκοτισμό) δύει νομιμοποιώντας τούς γάμους ὁμοφυλοφίλων, καί τήν ὅποια διαβολική διαστροφή. Δέν ἐπιτρέπεται νά μένουμε ἀδιάφοροι ὅταν ἡ ἁμαρτία προβάλλεται ὡς διαφορετικότητα καί φυσιολογικότητα. Δέν μποροῦμε νά μήν ἀντιταχθοῦμε ὅταν ἡ διαστροφική ζωή προβάλλεται μέσα ἀπό κοινωνικοῦ - πολιτισμικοῦ (;) χαρακτήρα ἐκδηλώσεις-ἑορτές ὡς μοντέλο πρός μίμηση. Εἶναι σέ ὅλους γνωστό, μέ τόν ἕναν ἤ μέ τόν ἄλλον τρόπο, ὅτι δέν κινούμεθα ὡς αὐτόνομα σωματίδια σέ ἕναν χῶρο πού λέγεται κοινωνία. Εἴτε τό θέλουμε, εἴτε ὄχι εἴμαστε στενά συνδεδεμένοι μεταξύ μας καί ἀποτελοῦμε ἔτσι ἕνα σῶμα πού, στήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας, λέγεται Ἐκκλησία. Ἡ ἐπιλογή τοῦ ἑνός ἀφορᾶ σαφῶς σέ ὅλους καί τό λάθος τοῦ καθενός ἔχει ἐπίπτωση στόν καθένα... Πρός τί λοιπόν τό "ἄν δέν θέλεις μήν πᾶς" ;
2) Ἡ πόλη δέν εἶναι "ἀνοιχτή" ὅταν δέχεται τόν κιναιδισμό, οὔτε "φωτεινή" ὅταν βυθίζεται στό σκοτάδι τῆς πλάνης, διότι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι φυσιολογικότητα ἀλλά πλάνη καί διαστροφή διαβολική!
3) Οἱ δῆθεν «διαφωτιστικές» ἰδέες τῆς μετονομασίας τῆς διαστροφῆς σέ «διαφορετικότητα» καί τῆς διαφημιστικῆς προβολῆς της σέ «ἐκπλήρωσι χρέους πρός τούς συμπολίτες μας», βρίσκουν ἐντελῶς ἀντίθετο τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μόνη Ἀλήθεια καί τό μόνο ἀληθινό Φῶς. Βρίσκουν ἀντίθετους καί ἐμᾶς, γιαυτό καί διαμαρτυρόμαστε ἔντονα ἔχοντας συνείδηση ὅτι ἡ ἀδιαφορία μας εἶναι ἁμαρτία καί συνενοχή στήν διαφθορά, πού ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων προωθεῖ σκοπίμως ἀνά τόν κόσμο.
Ὡς Ὀρθόδοξοι πολίτες, μή ἔχοντες καμμία σχέση μέ ὁποιαδήποτε πολιτική παράταξη, βασιζόμενοι στήν Ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας καί στούς φιλάνθρωπους νόμους τοῦ Δημιουργοῦ μας καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι σαφεῖς πάνω στό θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καί ἔχοντας ὑπ΄ ὄψη μας τήν αἰώνια κόλαση πού ἀναμένει τούς ἀμετανόητους κίναιδους, πόρνους, μοιχούς, καί καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἠθικά παρεκτρεπομένους ἀδελφούς μας,  ἐξαντλήσαμε κάθε θεμιτό μέσον, ὥστε ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ  ἡ ἐπαίσχυντη αὐτή παρέλαση-διαφήμιση τῆς διαστροφῆς.
Οἱ ὅποιες ἐνέργειές μας, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀνθίμου διακρίθηκαν πάντα ἀπό ἀγάπη ἀπέναντι στά πρόσωπα μέ τήν ὅποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Διακηρύττουμε συνεχῶς, σύμφωνα μέ τήν πάγια ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, ὅτι δέν μισοῦμε κανένα πρόσωπο, ἀλλά μόνο τήν ἁμαρτία.
Ἀγαποῦμε τούς πάντες, μάλιστα δέ τά ἀξιολύπητα πρόσωπα-θύματα τῆς  ὁμοφυλοφιλίας, ἀλλά ἀντιτιθέμεθα σθεναρά στήν σκανδαλώδη προβολή καί διαφήμιση τῆς συγκεκριμένης διαστροφῆς. Ἡ ἐκζήτηση ἀναγνώρισης καί χειροκροτημάτων γι’ αὐτήν τους τήν ἁμαρτία, πού βδελύσσεται ὁ Θεός καί ἐξ αἰτίας της κατεστράφησαν πέντε πόλεις στήν περιοχή τῶν Σοδόμων, εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ μας.
Ὡστόσο, τό χριστιανικό μας ἦθος, μᾶς βρίσκει ἐκ διαμέτρου ἀντίθετους σέ κάθε μορφή βίαιης ἀντιπαράθεσης  καί ἡ ὅποια ἀντίστασή μας εἶναι πάντα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ.
Παρακαλοῦμε τόν Κύριο τῆς Δόξης Ἰησοῦ Χριστό διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων μας Δημητρίου καί Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πάντων τῶν Ἁγίων καί μέ τίς εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου καί πάντων τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν νά ματαιώσει τίς ἄνομες βουλές τῶν ἀρχόντων μας καί νά μήν μᾶς συναπωλέσει μέ τίς ἁμαρτίες μας.
Παρακαλοῦμε ἐπίσης ὅλους τούς ὀρθοδόξους τῆς Θεσσαλονίκης καί ὅλου τοῦ κόσμου, νά συμπαραταχθοῦν καί νά μᾶς συμπαρασταθοῦν μέ τίς θεοφιλεῖς καί θεοπειθεῖς προσευχές τους γιά τήν ματαίωση αὐτοῦ τοῦ ἐπαίσχυντου διαστροφικοῦ φεστιβάλ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...