Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Πέτρος Γαϊτάνος ΄΄ Ψυχή μου, ψυχή μου ΄΄ , Petros Gaitanos, Oh my Soul, oh my Soul, Byzantine music


Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’ 
Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι, ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...