Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά τά βάλει μέ τόν Τίμιο ΣταυρόὉ διάβολος δέν μπορεῖ νά τά βάλει μέ τόν Τίμιο Σταυρό
Στάρετς Μακάριος τῆς Ὅπτινα

«…Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος λέει ἀκόμα πώς:
Ἅγιος Βαρσανούφιος
ὁ διάβολος εἶναι ἀνίκανος

νά ἐπικαλεστεῖ τόν Τίμιο Σταυρό.
 
Τι ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας σ’ ἕνα τροπάριο;

 
  Ὅπλον ἀήττητον
Χριστέ,

τόν Σταυρόν Σου ἡμῖν δέδωκας,

καί ἐν τούτῳ νικῶμεν τάς προσβολάς τοῦ ἀλλοτρίου.


Καί σ’ ἕνα ἄλλο:


Οἱ τῷ Σταυρῷ τειχιζόμενοι, τῷ ἐχθρῷ ἀντιτασσόμεθα,

μή δειλιῶντες τάς αὐτοῦ μεθοδείας καί ἐνέδρας·

ὁ γάρ ὑπερήφανος κατήργηται καί καταπετάτηται

τῇ δυνάμει τοῦ ἐν ξύλῳ προσπαγέντος Χριστοῦ.

Φρίττουν καί τρέμουν ἀπό φόβο
 πληγώνονται καί κατακαίγονται τά δαιμόνια 
στή θέα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
 πού ἀποτελεῖ
 τό τρόπαιο τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τους».

 
 Τίμιε Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, 
σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...