Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Ποιός εἶναι ὁ ἀληθινά λογικός ἄνθρωπος;Διδαχές ἀπό τήν Φιλοκαλία
Ποιός εἶναι ὁ ἀληθινά λογικός ἄνθρωπος;
( Μικρή Φιλοκαλία, Κεφάλαιον:
Συμβουλές γιά τή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων
καί τή ζωή τῆς καλωσύνης )

Ὁ ἀληθινά λογικός ἄνθρωπος γιά ἕνα πρᾶγμα φροντίζει·
νά ὑπακούῃ καί νά ἀρέσῃ στόν Θεό τῶν ὄλων,
καί γιά ἕνα πρᾶγμα θέλει νά παιδεύῃ τήν ψυχή του·
νά φανῇ ἀρεστός στόν Θεό, εὐχαριστώντας Τον
γιά τήν τόσο μεγάλη καί πολλή του φροντίδα
καί τήν διευθέτηση ὅλων τῶν ζητημάτων του,
 ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτά στή ζωή του.


Εἶναι ἄτοπο βέβαια νά εὐχαριστοῦμε τούς γιατρούς πού μᾶς δίνουν
πικρά καί δυσάρεστα φάρμακα γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματός μας
καί νά εἴμαστε ἀχάριστοι στόν Θεό
γιά ὅσα μᾶς φαίνονται δύσκολα
καί ἐνοχλητικά καί νά μήν καταλαβαίνουμε, ὅτι
ὅλα γίνονται ὅπως πρέπει καί γιά τό συμφέρον μας
σύμφωνα μέ τήν πρόνοιά Του.


Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ καί ἡ πίστη σ’ Αὐτόν
εἶναι σωτηρία καί τελειότητα τῆς ψυχῆς.

Μέγας Ἀντώνιος


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...