Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε αὐτούς πού ἁμαρτάνουν;Διδαχές ἀπό τήν Φιλοκαλία


Πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε αὐτούς πού ἁμαρτάνουν;
( Μικρή Φιλοκαλία, Κεφάλαιον:
Συμβουλές γιά τή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων
καί τή ζωή τῆς καλωσύνης )

 

 Δέν πρέπει νά θυμώνουμε ἐναντίον αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν,
ἔστω κι ἄν αὐτά πού κάνουν εἶναι ἐγκλήματα ἄξια τιμωρίας,
ἀλλά
ὀφείλουμε νά γυρίζουμε αὐτούς πού φταῖνε στόν σωστό δρόμο,
γιατί αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ ἴδια ἡ δικαιοσύνη καί τό σωστό.
 
        
Καί ἀκόμα,
ὀφείλουμε νά τούς τιμωροῦμε καμμιά φορά,
 εἴτε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, εἴτε διά μέσου κάποιων ἄλλων.


Δεν πρέπει ὅμως νά ὀργιζώμαστε ἤ νά θυμώνουμε,
γιατί ἡ ὀργή ἐνεργεῖ ὡς πάθος μόνο
καί ὄχι ὡς ὀρθή κρίση δίκαια καί σωστά.
 

Γι’ αὐτό καί δέν πρέπει νά παραδεχώμαστε
καί ἐκείνους πού δείχνονται συγκαταβατικοί
ἀντίθετα ἀπ’ τό σωστό καί τό δίκαιο.

 Πρέπει ὅμως γιά τό ἴδιο τό καλό καί τό δίκαιο καί τό σωστό
νά τιμωροῦνται οἱ πονηροί καί κακοί ἄνθρωποι
καί ὄχι γιατί αὐτοί πού τούς τιμωροῦν
βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια
τοῦ πάθους τῆς δικῆς τους ὀργῆς.
 
Μέγας Ἀντώνιος


                                                                         

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...