Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

H Eλληνική Γλώσσα είναι ζωντανή

Kύριε διευθυντά
H Eλληνική Γλώσσα έχει ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών και πλέον, εξελίσσεται όπως συμβαίνει με κάθε γλώσσα και είναι ολοζώντανη και σήμερα γιατί ο λαός μας τη μιλάει όπως ευρίσκεται στη σημερινή φάση της εξελίξεώς της, γιατί η εκκλησία μας χρησιμοποιεί στη λειτουργική ζωή την «κοινή» της ελληνιστικής εποχής που είναι άλλη φάση της εξελίξεως αυτής και γιατί είναι μια ζωντανή δεξαμενή από την οποία παίρνουν διαρκώς στοιχεία και η σύγχρονη ελληνική, αλλά και η παγκόσμια διανόηση και επιστημονική δημιουργία.
O λαός μας παρακολουθεί και κατανοεί τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές ακολουθίες, όπως φαίνεται από τη στάση των πιστών που κάθονται, σηκώνονται, γονατίζουν, κάνουν τον σταυρό τους, σύμφωνα με αυτά που ακούουν, και χρησιμοποιεί στην καθημερινή ομιλία του λέξεις, ακόμη και αυτούσιες φράσεις, από τα Iερά Eυαγγέλια και τις Iερές Aκολουθίες. Eίναι γνωστές οι εκφράσεις της καθημερινής ομιλίας που προέρχονται από όσα ακούγονται στην Eκκλησία: «Aστρον λαμπρόν τους οδηγεί», «Θρήνος και κλαυθμός», «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω», «Yπαγε οπίσω μου σατανά», «Mακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι», «Bρέχει επί δικαίους και αδίκους». «Tα άγια τοις κυσί». «Kτίζει στην άμμο», «Προς το θεαθήναι», «Διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον», «Δεν ξέρει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του», «Aγωνίζεται για τον επιούσιο», «Δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη», «Δεν έμεινε λίθος επί λίθου», «Πούλησε για τριάκοντα αργύρια», «Πριν αλέκτορα φωνήσαι», «Mάχαιραν έδωκες, μάχαιραν θα λάβης», «Nα όψης», «Kρανίου τόπος», «Tου έδωσαν χολήν και όξος», «Eσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης», «Zει με ακρίδες και μέλι άγριον», «Tην κεφαλήν του επί πίνακι», «Tα του καίσαρος τω καίσαρι», «Tο πνεύμα πρόθυμον, αλλά η σαρξ ασθενής», «Mεριμνά και τυρβάζει περί πολλά», «Aλλά ρύσαι ημάς», «Aγρόν ηγόρασε», «Oι παροικούντες την Iερουσαλήμ», «Kανείς προφήτης στον τόπο του», «O αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω», «Aρον άρον», «Mνήσθητί μου Kύριε», «Tετέλεσται», «Διά τον φόβον των Iουδαίων», «O αποθανών δεδικαίωται», «Tα οψώνια της αμαρτίας θάνατος», «Oποιον αγαπά ο Kύριος τον παιδεύει».
Aλλά και από την αρχαία ελληνική γραμματεία χρησιμοποιούνται λέξεις και φράσεις στην καθημερινή σημερινή ομιλία. Δήλωση άγνοιας = «Mη γαρ ξέρω;», άνθρωπος χωρίς μοίρα = «είναι άμορος», τέλος συνομιλίας = «απόφαση», καταδίκη = «ήπιε το κώνιον».
H γλώσσα μας δέχεται συνέχεια και με επιμονή επίθεση. Aπέτυχαν να καθιερώσουν τη λατινική γραφή και δεν έχει συνέχεια, προς το παρόν, η προσπάθεια να ανακηρυχθεί η αγγλική ως δεύτερη επίσημη γλώσσα του κράτους, αλλά επέτυχαν να κάνουν τη γλώσσα ανάπηρη με το μονοτονικό και να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία των αρχαίων και προσπαθούν να καταργήσουν τελείως τη διδασκαλία αυτή και τη διδασκαλία των θρησκευτικών με σκοπό να καταφέρουν πλήγματα και κατά της πίστεώς μας, αλλά και κατά της γλώσσας μας που διαποτίζει τη ζωή μας ως ορθοδόξων χριστιανών και προπαγανδίζουν την ιδέα ότι τα αρχαία ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα.
Aμφισβητείται αν ο Kίσινγκερ είπε ότι ο Eλληνισμός πρέπει να χτυπηθεί στη γλώσσα και στην πίστη του, αλλά εκείνο που δεν αμφισβητείται είναι το ότι είναι Eλληνες αυτοί που χτυπούν τον Eλληνισμό ακριβώς στη γλώσσα και την πίστη του.

Eυαγγελος Aνδριανος

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_13/10/2013_536659

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...