Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Γιά τήν φαντασία καί τίς ἐντυπώσεις στό νοῦΓιά τήν φαντασία καί τίς ἐντυπώσεις στό νοῦ


Νά κρατᾶς πάντοτε τό νοῦ σου
χωρίς χρῶμα, χωρίς μορφή,
χωρίς εἰκόνες, χωρίς σχήματα,
χωρίς ποιοτικές ἤ ποσοτικές ἔννοιες,
καί μόνο τά λόγια τῆς προσευχῆς νά προσέχεις καί νά μελετᾶς
καί νά σκέφτεσαι μέσα στήν καρδιακή κίνηση,


σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος πού λέει:

 «Ἀρχή τῆς προσευχῆς εἶναι
 νά ἀποκρούει ὁ νοῦς ἐκ προοιμίου
 μέ τή μονολόγιστη προσευχή 
τήν προσβολή τῶν λογισμῶν».
( Φιλοκαλία, τόμ. Ε’, σελ. 96 )0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...